วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.จ่อผุด โรงพยาบาล'หลวงพ่อวัดปากน้ำ'เขตดอนเมือง

กทม. เดินหน้า สร้างร.พ. 4 มุมเมือง จ่อ ผุดร.พ."หลวงพ่อวัดปากน้ำ"ในเขตดอนเมือง คาด เมื่อสร้างเสร็จ คนกทม.และปริมณฑล ได้รับประโยชน์ 1.2 ล้านคน

 

วันที่ 27 มี.ค. ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานแถลงข่าวโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้ำ โดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถิติประชาชนผู้มารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีแนวโน้มมากขึ้นเป็นลำดับทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ส่งผลให้เกิดความแออัดและความไม่สะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ประกอบกับเมื่อพิจารณาสถานที่ตั้งของสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าบางพื้นที่ยังไม่มีสถานพยาบาลของรัฐในการให้บริการประชาชนได้อย่างทัน ท่วงที โดยเฉพาะพื้นที่ทางฝั่งเหนือของ

กรุงเทพมหานคร ประกอบกับชมรมคนรักถนนเลียบคูนายกิมสาย 1 ได้รวมตัวกันขอให้กรุงเทพมหานครสร้างโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานครจึงได้ประกาศนโยบายร่วมสร้างกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน และขยายการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยการก่อสร้างโรงพยาบาลให้ครบ 4 มุมเมือง โดยมีโรงพยาบาลในเขตดอนเมือง เป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ด้านเหนือของกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นที่เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตบางเขน และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์ให้ครอบคลุมประชาชน ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า จากการที่ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และนายแพทย์พีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ลงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างโรงพยาบาล และพบว่า ที่ดินบริเวณ ถนนนาวงประชาพัฒนา เขตดอนเมือง เนื้อที่ประมาณ 38 ไร่ ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของวัดปากน้ำภาษีเจริญ มีความเหมาะสม ในการก่อสร้างโรงพยาบาล คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร จึงได้เข้านมัสการสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เพื่อขอใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ในการก่อสร้างโรงพยาบาล ในเขตดอนเมือง และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ฯ ได้อนุญาตให้กรุงเทพมหานคร ใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล

หลังจากนั้น นายแพทย์พีระพงษ์ ได้ประสานงานกับไวยาวัจกรวัด เพื่อหารือรายละเอียดในการสร้างโรงพยาบาลและการใช้ที่ดิน จนได้ข้อสรุปตามหลักเกณฑ์ของ พ.ศ.ป. และสำนักงานพระพุทธศาสนา โดยสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ฯ ได้โปรดประทานนามโรงพยาบาลว่า “โรงพยาบาลหลวงพ่อวัดปากน้ำ” ในเบื้องต้นการก่อสร้างจะแบ่งเป็น 3 เฟส ได้แก่ เฟสที่ 1  จะดัดแปลงอาคารโรงเรียนเดิม ซึ่งไม่ได้ใช้งานแล้ว เปิดเป็นอาคารผู้ป่วยนอก ซึ่งคาดว่า จะแล้วเสร็จในปีหน้า เฟสที่ 2 จะดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน ซึ่งจะใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 2,300 ล้านบาท และเฟสที่ 3 จะรื้ออาคารโรงเรียนเดิมที่ดัดแปลงเป็นอาคารผู้ป่วยนอก และดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกขึ้นใหม่ ส่วนระยะเวลา ในการดำเนินการจะเริ่มได้หลังจากสัญญาเช่าระหว่างวัดปากน้ำกับ โรงเรียนเดิม ที่จะสิ้นสุดในเดือน มิ.ย. นี้ โดยกรุงเทพมหานคร จะทำสัญญาเช่าที่ดินจากวัดปากน้ำ เป็นระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้ โรงพยาบาลดังกล่าวจะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง ที่ให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร ครอบคลุมการให้บริการรักษาพยาบาลในพื้นที่เขตดอนเมือง เขตสายไหม เขตหลักสี่ เขตบางเขน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง และ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี รวมถึงตึกสงฆ์อาพาธ เพื่อให้การดูแลด้านการรักษาพยาบาลแก่พระสงฆ์อาพาธ เป็นการเฉพาะ ซึ่งมีห้องพักสงฆ์อาพาธ จำนวน 60 เตียง รวมประชากร ที่จะได้รับประโยชน์จากการได้รับบริการทางการแพทย์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณ 1,200,000 คน

กทม. เดินหน้า สร้างร.พ. 4 มุมเมือง จ่อ ผุดร.พ."หลวงพ่อวัดปากน้ำ"ในเขตดอนเมือง คาด เมื่อสร้างเสร็จ คนกทม.และปริมณฑล ได้รับประโยชน์ 1.2 ล้านคน 28 มี.ค. 2557 02:54 28 มี.ค. 2557 05:04 ไทยรัฐ