วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯสุขุมพันธุ์เปิดประชุม 10 ผู้นำเมืองหลวงอาเซียน

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.57 ที่โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์ เขตปทุมวัน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมนักบริหารระดับสูงของเมืองหลวงประเทศอาเซียน (Senior Officials Meeting for the Second Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals) โดยมีนักบริหารระดับอาวุโสซึ่งเป็นผู้แทนจากเมืองหลวงของประเทศสมาชิก จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน กรุงพนมเปญ กรุงจาการ์ตา กรุงเวียงจันทน์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ กรุงเนปิดอร์ กรุงมะนิลา กรุงฮานอย และสิงคโปร์ (เขตปกครองภาคตะวันตกเฉียงเหนือ) และสำนักงานเลขาธิการองค์การอาเซียนเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้แทนเมือง สมาชิกได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตเพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกันในการเข้าร่วมเป็น องค์กรอาเซียน (ASEAN Affiliated Organization) อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางปฏิญญาอาเซียน

ผู้ว่าฯ กทม.กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดประชุมใหญ่ “The Second Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals” (MGM ASEAN) ที่กรุงเทพมหานครรับหน้าที่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเดือน ส.ค.57 ซึ่งกำหนดหัวข้อหลักการประชุม “ASEAN Goes Local : Initiatives for City Cooperative Networks” และหัวข้ออภิปรายย่อย 12 ประเด็น ภายใต้ 3 เสาหลักอาเซียน ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ความปลอดภัยสาธารณะ การอพยพย้ายถิ่นและการจัดการภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การขนส่ง การท่องเที่ยวและการเสริมสร้างขีดความสามารถ และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชน การบริการสาธารณะสิ่งแวดล้อม และประชาสังคม.

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมนักบริหารระดับสูงของเมืองหลวงประเทศอาเซียน (Senior Officials Meeting for the Second Meeting of Governors/Mayors of ASEAN Capitals) 28 มี.ค. 2557 01:43 28 มี.ค. 2557 01:43 ไทยรัฐ