วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จ่อเพิ่มเก้าอี้ผู้บริหารสนองภาระงาน

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ศธ. ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับสถานะของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภาระงานค่อนข้างมาก แต่ไม่มีตำแหน่งระดับผู้บริหารต้น (ระดับ 9) และระดับผู้อำนวยการกอง เนื่องจากเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัด ศธ. ไม่ได้มีสถานะเป็นกรม และที่ผ่านมายังเกิดปัญหาเมื่อต้องการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ 10 และ 11 ก็มีตัวเลือกน้อย เพราะต้องคัดเลือกจากผู้ที่อยู่ในตำแหน่งผู้บริหารระดับต้นขึ้นมา ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ ไปศึกษาการปรับเกณฑ์การพิจารณาการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารต้น และผู้อำนวยการกอง โดยให้ไปศึกษาข้อกฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูว่าหากจำเป็นต้องปรับแก้ก็ขอให้ศึกษาไว้เป็นข้อเสนอ เพื่อรอ รมว.ศธ.คนใหม่พิจารณา อย่างไรก็ตาม การปรับครั้งนี้เป็นการปรับในเรื่องการบริหารงานบุคคล ไม่ใช่การปรับโครงสร้างเพื่อตั้งเป้าเพิ่มตำแหน่งระดับบริหาร.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) ศธ. ที่ประชุมได้หารือถึงการปรับสถานะของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 28 มี.ค. 2557 00:49 28 มี.ค. 2557 00:49 ไทยรัฐ