วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อึ้งยอดสมัครทุนโอดอสรอบ 3 ยังต่ำ

อึ้งยอดสมัครทุนโอดอสรอบ 3 ยังต่ำ

  • Share:

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าการรับสมัครสอบคัดเลือกโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน รุ่นที่ 4 รอบ 3 ที่ยังมีทุนเหลืออยู่ 1,619 ทุน แบ่งเป็นทุนประเภทที่ 1 ทุนเรียนดี 902 ทุน และทุนเรียนดี ไม่จำกัดรายได้ของครอบครัว 717 ทุน ว่า หลังเปิดรับสมัครมาตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.และจะปิดรับสมัครวันที่ 11 เม.ย.นี้ พบว่ามีนักเรียนมาสมัครประมาณ 400 กว่าคน คาดว่าอาจรอดูท่าทีและมาสมัครช่วงใกล้ปิดรับสมัคร ซึ่งการรับสมัครในรุ่นที่ผ่านๆมาจะมียอดสมัคร 1-2 หมื่นคน แต่การสมัครครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะมียอดสมัครถึงหลักหมื่นคน หรือไม่ ทั้งนี้ตนได้เร่งรัดผู้รับผิดชอบการออกข้อสอบว่าควรเปิดโอกาสให้กับผู้สมัครทั้งสายสามัญ อาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ โดยต้องวิเคราะห์ความยากง่ายของข้อสอบให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไม่ยากจนเกินไปเพราะเด็กที่สมัครสอบมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00 อยู่แล้ว

ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า ตนยังได้ให้วิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนตั้งแต่รุ่นแรกด้วยว่ามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและจะทำข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน พร้อมกับการเสนอการรับรุ่นที่ 5 ซึ่งในเบื้องต้นจะยังเปิดรับนักเรียนทุนใน 2 ส่วนเช่นเดิมคือ ทุนประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีจำกัดรายได้ และประเภทที่ 2 ทุนเรียนดีไม่จำกัดรายได้ของครอบครัวแต่ในทุนเรียนดีไม่จำกัดรายได้จะเน้นสาขาขาดแคลนให้ชัดเจน เช่น สาขาขาดแคลนด้านอาชีวศึกษา ดนตรี กีฬา ภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็นต้น เพื่อให้ทุนนี้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักปรัชญา 1 อำเภอ 1 ทุนที่ต้องการให้เด็กที่จบได้เข้าเรียนปริญญาใบแรกและที่สำคัญสอดคล้องกับ ความต้องการของประเทศ นอกจากนี้ยังได้พิจารณายกร่างประกาศจัดตั้งสำนักงานบริหารโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุนเสร็จแล้ว รอเสนอ รมว.ศึกษาธิการเห็นชอบต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้