วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยันพิมพ์ตำราเรียนเสร็จ 31 มี.ค.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) ได้รายงานความคืบหน้าการจัดพิมพ์หนังสือเรียนปีการศึกษา 2557 ซึ่งปีนี้มียอดจัดพิมพ์เพื่อจัดจำหน่าย 38,948,915 เล่ม สำหรับนักเรียน 12 ชั้นปี ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยพิมพ์แล้วเสร็จ 34,638,915 เล่ม หรือ 88.93% และอยู่ระหว่างจัดพิมพ์ 4,310,000 เล่ม หรือ 11.07% คาดว่าจะพิมพ์หนังสือเรียนครบ 100% ทันกำหนดที่วางไว้ 31 มี.ค.นี้แน่นอน ทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาสัมพันธ์แจ้งโรงเรียน และร้านค้าที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงความพร้อมในการจัดส่งหนังสือเรียน เพื่อที่จะได้เร่งสั่งซื้อหนังสือเพราะหากสั่งล่าช้าก็จะเกิดปัญหาในการจัดส่ง อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดให้โรงเรียนสั่งซื้อหนังสือเรียนกับองค์การค้า สกสค.ภายในวันที่ 29 มี.ค.นี้ เบื้องต้นได้รับรายงานว่าตั้งแต่เดือน ก.พ.-24 มี.ค.2557 มีโรงเรียนที่สั่งซื้อหนังสือเรียนแล้ว จำนวน 248 โรง ใน 47 จังหวัด มีร้านค้าที่สั่งซื้อแล้ว รวม 223 แห่ง ยอดสั่งซื้อมูลค่า 1,990 ล้านบาท.

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) ได้รายงานความคืบหน้าการจัดพิมพ์หนังสือเรียนปีการศึกษา 2557 ซึ่งปีนี้มียอดจัดพิมพ์เพื่อจัดจำหน่าย 38,948,915 เล่ม 28 มี.ค. 2557 00:41 28 มี.ค. 2557 00:41 ไทยรัฐ