วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
คปท.เสนอ พิมพ์เขียว ปฏิรูประบบการเมือง

คปท.เสนอ พิมพ์เขียว ปฏิรูประบบการเมือง

  • Share:

คปท. เสนอ พิมพ์เขียวปฏิรูประบบการเมือง จี้ กรมที่ดินเร่งปฏิรูปที่ดิน ก่อนเลือกตั้ง บุก ยื่นหนังสือ กกต. คัดค้าน การเลือกตั้ง ส.ว. 30มี.ค. นี้

วันที่ 27 มี.ค. เมื่อเวลา 17.15 น. ที่เวทีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท) นายอุทัย ยอดมณี  ผู้ประสานงาน คปท. พร้อมด้วยนายสุริยันต์ ทองหนูเอียด เลขาธิการคณะกรรมการการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)  แถลงข้อเสนอแนวทางปฏิรูประบบการเมือง ระบบเลือกตั้ง ระบบการพรรคการเมือง ระบบราชการและการกระจายอำนาจ และการปฏิรูปสื่อ ของคปท.ในการปฏิรูปประเทศไทย  ว่า จากปัญหาวิกฤติระบอบเผด็จการรัฐสภา โดยพรรคการเมืองนายทุน ที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายสาธารณะ อำนาจอธิปไตย ไม่ได้เป็นของประชาชนจริงๆ ส่งผลให้อำนาจรัฐล้มเหลว การเมืองรุนแรง และไม่มีคุณภาพ

 

ขณะเดียวกัน การสื่อสารสาธารณะก็ถูกแทรกแซงจากรัฐและทุนมากทำให้อำนาจการต่อ รองของประชาชนน้อยลง ดังนั้น คปท.จึงเสนอแนวทางการปฏิรูประบบการเมือง ระบบเลือกตั้ง ระบบการพรรคการเมือง ระบบราชการและการกระจายอำนาจ และการปฏิรูปสื่อ ดังนี้ ต้องออกแบบระบบการเมืองและระบบราชการให้มีการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างฝ่าย บริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้จริง  นายกรัฐมนตรี ไม่จำเป็นต้องเป็น ส.ส.เท่านั้น  ส.ส.ไม่จำเป็นต้องสมาชิกพรรคการเมือง  ส.ส.ที่ได้รับการเลือกตั้งในแต่ละเขตพื้นที่ ต้องได้คะแนนเสียงมากกว่า 50% ของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง  ให้มีสภาประชาชนจังหวัดแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ตัวแทนสภาประชาชนจังหวัดเป็นตัวแทนในวุฒิสภา  ผู้ทุจริตเลือกตั้งที่ศาลวินิจฉัยว่ากระทำผิดและให้ยุบพรรค ห้ามลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิต  ออกกฎหมายห้ามนักการเมืองฝ่ายนโยบายไปล้วงลูกระบบราชการ เพิ่มเงินเดือนและสวัสดิการให้กับข้าราชการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน  ออกกฎหมายปฏิรูปงบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการตนเองอย่างเข้มแข็งของชุมนุม ท้องถิ่น

นอกจากนี้ ต้องมีการออกกฎหมายให้รัฐต้องสนับสนุนให้มีวิทยุและโทรทัศน์ท้อง ถิ่นตั้งแต่ระดับตำบลไปจนถึงระดับประเทศ  และออกกฎหมายจำกัดจำนวนการถือครองหุ้นในสื่อสาธารณะ เพื่อป้องกันการผูกขาดและแทรกแซงสื่อ


ด้านความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฎิรูปประเทศไทย (คปท.)   ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ถนนพิษณุโลก ข้างทำเนียบรัฐบาล  ก่อนหน้านี้ นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษา คปท. และ และนายอุทัย ยอดมณี ผู้ประสานงาน คปท.นำมวลชนจัดคาราวานรถยนต์เคลื่อนจากที่ตั้งไปยังอาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้นายพินิจ หาญพาณิชย์ อธิบดีกรมที่ดิน เร่งดำเนินการปฏิรูปที่ดิน ด้วยการจัดระบบข้อมูลที่ดินเพื่อการปฏิรูปทั่วประเทศให้เป็นสาธารณะ กำหนดเขตการใช้ที่ดิน และแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรขึ้นมาใหม่ คุ้มครองที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม ให้กรรมสิทธิ์ที่ดินในการทำเกษตรกับเกษตรกรที่ทำการเกษตรด้วยตัวเอง จัดตั้งธนาคารที่ดินให้แก่เกษตรรายย่อยและผู้ยากจน ออกแบบกฎหมายรับรองสิทธิชุมชน ปรับปรุงกฎหมายที่ดิน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ เช่น พ.ร.บ.โฉนดชุมชน พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน พ.ร.บ.ภาษีที่ดินก้าวหน้า และ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม เป็นต้น ตามแนวทางปฏิรูปประเทศไทยของ คปท. ผ่านทางนายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดิน

 

ต่อมา  นายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษา คปท. และนายอุทัย ยอดมณี ได้เข้ายื่นหนังสือเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ยกเลิกการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในวันที่ 30 มี.ค. นี้ เพื่อให้เข้าร่วมการปฏิรูปประเทศ ก่อนการเลือกตั้ง    ผ่านนายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการ กกต. เพื่อขอเสนอแนวทางการปฏิรูปประเทศ ก่อนการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ นายนิติธร กล่าวว่า การเลือกตั้งที่ผ่านมา ทำเหมือนเป็นประชาธิปไตย ซึ่งปรัญญาของกฎหมายการเลือกตั้งต้อง สุจริต เที่ยงธรรม และความเท่าเทียมได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นก็ต้องยุติการเลือกตั้งก่อน หากทำไม่ได้ กกต.ก็ต้องพิจารณาการทำงาน คือ การลาออก อย่างไรก็ตาม ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่ผ่านมา ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ นั้น ก็ให้ กกต.ยุติการเลือกตั้ง ไม่ต้องไปเสนอพระราชกฤษฎีกาใหม่แล้ว   ขณะที่นายภุชงค์ กล่าวว่า จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู้ที่ประชุม กกต.ให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งยืนยันว่า กกต.ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ตราบใดที่รัฐธรรมนูญยังบังคับใช้อยู่ เราก็ต้องทำตามนั้น

อย่างไรก็ตาม ระหว่างนั้นได้ความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ กกต.ไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมเข้าไปใช้ห้องน้ำภายในอาคารศูนย์ราชการ จึงทำให้ผู้ชุมนุมไม่พอใจ ก่อนที่นายอมร อมรรัตนานนท์ โฆษก คปท.จะประกาศขอให้ผู้ชุมนุม วางสัมภาระไว้ข้างนอกก่อนที่จะเข้าไป เพื่อเป็นการยืนยันว่ามาโดยความสงบ  เหตุการณ์วุ่นวายจึงสงบลง

 

จากนั้น กลุ่มมวลชน คปท. นำโดยนายนิติธร ล้ำเหลือ ที่ปรึกษา คปท. นายอุทัย ยอดมณี ผู้ประสานงาน คปท. นำมวลชนเคลื่อนคาราวานรถยนต์ออกจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ มาชุมนุมที่กระทรวงพลังงาน ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อยื่นหนังสือ เรียกร้องให้นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ปลัดกระทรวงพลังงาน  เปิดเผยข้อมูลปริมาณพลังงานทั้งหมดในประเทศไทย และขอให้ยุติการขึ้นราคาก๊าชหุงต้ม รวมทั้งขอแนวทางการใช้น้ำมันราคาถูก ที่ชัดเจน โดยขอทราบ แนวทางดำเนินการทั้ง 3 เรื่องนี้ ภายในใน21วันด้วย    รวมทั้งขอให้กระทรวงพลังงานเร่งปฏิรูปพลังงาน ก่อนการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางถึงกระทรวงพลังงาน พบว่ามีการขึงลวดหนามและแท่นคอนกรีตขนาดใหญ่ปิดขวางประตูไว้ ทำให้ผู้ชุมนุมได้นำรถเครนมายกแท่นคอนกรีตและใช้คีมตัดลวดหนาม โดยทีมโฆษก คปท. อ้างว่า เพื่อให้เปิดพื้นที่ให้ข้าราชการมารับหนังสือ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยในพื้นที่กระทรวง ออกมาตั้งแถวป้องกันผู้ชุมนุมบุกรุกเข้าไป ก่อนที่นายชวลิต พิชาลัย ผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นตัวแทนปลัดกระทรวงพลังงาน มารับหนังสือดังกล่าว ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีเหตุรุนแรงใดๆเกิดขึ้น

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้