วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ในหลวง'ทรงติดตามสถานการณ์น้ำ-ระบบเตือนภัยพิบัติ

'ในหลวง'ทรงติดตามสถานการณ์น้ำ-ระบบเตือนภัยพิบัติ

  • Share:

"ในหลวง" ทรงติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ราษฎรชุมชนบ้านลิ่มทอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ...

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. เวลา 17.04 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร นำ คณะผู้บริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันฯ และรับพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการดำเนินงานของสถาบันฯ


ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางสนิท ทิพย์นางรอง ราษฎรชุมชนบ้านลิ่มทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ และนางสามัญ โล่ทอง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายข้าวสารพันธุ์ข้าวหอมแดง ซึ่งเป็นผลผลิตที่สำคัญของชุมชน

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร เกี่ยวกับศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด ที่บริหารจัดการภัยพิบัติอย่างมีระบบ วางแนวทางพัฒนาลุ่มน้ำยม รายงานความก้าวหน้าการสนองพระราชดำริด้านงานวิจัย สรุปสถานการณ์น้ำประเทศไทยปี 2556 และคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยปี 2557 ซึ่งสถาบันฯ ได้นำข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีต่างๆ ไปเสริมการทำงานของท้องถิ่น เพื่อประกอบการเฝ้าระวังภัยพิบัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดแพร่และสุโขทัย ด้านความก้าวหน้าในการสนองพระราชดำริด้านการวิจัย ได้พัฒนาแบบจำลองคู่ควบระหว่างบรรยากาศและมหาสมุทร เพื่อคาดการณ์ฝนระยะสั้น รวมทั้งระบบพยากรณ์น้ำท่วม และระบบเตือนภัย


สำหรับสถานการณ์น้ำในปี 2556 มีพายุที่ส่งผลกระทบ 8 ลูก และร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยในช่วงครึ่งหลังของปี วัดปริมาณฝนได้ประมาณ 1,569 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ 14 ส่วนสภาพอากาศของประเทศไทยในปีนี้ คาดว่าจะมีฝนค่อนข้างสูงกว่าปกติ ซึ่งฤดูฝนปีนี้จะเริ่มประมาณเดือน พ.ค.ตามปกติ.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้