วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลยกฟ้อง 'กระมล ทองธรรมชาติ' คดีขึ้นเงินเดือนตัวเอง

ศาลอาญา ยกฟ้อง 13 ตลก.ศาลรัฐธรรมนูญ ขึ้นเงินเดือนตัวเอง ชี้ พฤติการณ์ไม่มีน้ำหนักฟังได้ว่ากระทำผิด เป็นการตีความกฎหมาย ผู้แทนสำนักงบ-กรมบัญชีกลาง ไม่คัดค้านสิทธิ์ออกระเบียบที่ศาลอาญา...

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. ที่ศาลอาญา ถนนรัชดา ศาลอ่านคำพิพากษาคดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบ คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายกระมล ทองธรรมชาติ อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ กับอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอีก 12 คน ประกอบด้วย นายจิระ บุญพจนสุนทร, นายจุมพล ณ สงขลา, นายผัน จันทรปาน, นายมงคล สระฏัน, นายมานิตย์ วิทยาเต็ม, นายศักดิ์ เตชาชาญ, นายสุจิต บุญบงการ, นายสุธี สุทธิสมบูรณ์, พล.ต.อ.สุวรรณ สุวรรณเวโช, นายสุวิทย์ ธีรพงษ์, นางเสาวนีย์ อัศวโรจน์ และนายอุระ หวังอ้อมกลาง เป็นจำเลยที่ 1-13 ในความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ซึ่งจำเลยทั้งหมดให้การปฏิเสธ อัยการฟ้องว่าเมื่อปี  2547 จำเลยที่ 1-13 และนายปรีชา เฉลิมวณิชย์ (เสียชีวิตแล้ว) ซึ่งทั้งหมดเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมกันให้ความเห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ และค่าตอบแทนบุคคล หรือคณะบุคคล พ.ศ. 2547 และมีมติให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญปรับปรุงค่าสมนาคุณในลักษณะเหมาจ่ายรายเดือนของประธานศาลรัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ต่อมาได้มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจำเดือน ก.ค.-ก.ย. 2547 ให้แก่พวกจำเลย และนายปรีชา เฉลิมวณิชย์ คนละ 60,000 บาท ซึ่งเป็นการออกระเบียบจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ตนเอง อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้ศาลพิพากษาลงโทษตามความผิด

ศาลพิเคราะห์แล้วคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า พวกจำเลยมีอำนาจออกระเบียบเพื่อขึ้นค่าตอบแทนหรือไม่ เห็นว่าการออกระเบียบขึ้นค่าตอบแทนนั้นพวกจำเลยไม่มีอำนาจที่จะดำเนินการ หากจะมีการพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนและเงินเดือนจะต้องพิจารณาออกเป็นพระราชบัญญัติ แต่การออกระเบียบจ่ายค่าตอบแทนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นการตีความเรื่อง บทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งตุลาการไม่ทราบมาก่อนว่าไม่สามารถออกระเบียบดังกล่าวได้ ขณะที่ก่อนที่จะพิจารณาออกระเบียบขึ้นเงินเดือน พวกจำเลยได้มีการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการที่มีตัวแทนจากสำนักงานงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง ซึ่งไม่ปรากฏว่าระหว่างการประชุมนั้น ผู้แทนสำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางดังกล่าวได้โต้แย้งหรือคัดค้านว่า ศาลรัฐธรรมนูญและพวกจำเลยไม่มีสิทธิ์ที่จะออกระเบียบ

อีกทั้งเมื่อศาลฎีกา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาคดีที่คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการออกระเบียบขึ้นค่าตอบแทนแล้ว ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้ยกเลิกการออกระเบียบดังกล่าว นอกจากนี้ ที่ประชุมใหญ่ตุลาการก็มีมติให้คืนเงินค่าตอบแทน และจำเลยได้คืนเงินค่าตอบแทนแล้ว พฤติการณ์แห่งคดีจึงยังไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ว่า จำเลยทั้ง 13 มีเจตนาที่จะกระทำผิดที่จะทำให้เกิดความเสียหาย จึงพิพากษายกฟ้องภายหลังฟังคำพิพากษา นายกระมล เปิดเผยว่า ที่ผ่านมายืนยันว่าได้ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับของศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่อัยการยื่นฟ้องเรื่องนี้ก็ถือเป็นการทำหน้าที่ตนไม่ได้ติดใจอะไร และจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของอัยการพิจารณา

ด้านนายอำนาจ ศักดิ์ชัชวาล ทนายความนายกระมล กล่าวว่า อัยการจะอุทธรณ์หรือไม่นั้น ตนไม่ทราบ แต่คำพิพากษาของศาลในประเด็นสำคัญได้ชี้ชัดแล้วว่าเราไม่มีเจตนาที่จะกระทำผิดผู้สื่อข่าวรายงาน วันนี้จำเลยทั้ง 12 คน เดินทางมาศาลพร้อมญาติที่มาให้กำลังใจ โดยนายอุระ หวังอ้อมกลาง นั่งรถเข็นมาจากบ้าน ขณะที่นายกระมล ขอใช้รถเข็นของศาลอาญา เนื่องจากจำเลยทุกคนได้เกษียณและมีอายุมากแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังศาลอ่านคำพิพากษาจบจำเลยต่างจับมือแสดงความยินดีต่อกัน

ศาลอาญา ยกฟ้อง 13 ตลก.ศาลรัฐธรรมนูญ ขึ้นเงินเดือนตัวเอง ชี้ พฤติการณ์ไม่มีน้ำหนักฟังได้ว่ากระทำผิด เป็นการตีความกฎหมาย ผู้แทนสำนักงบ-กรมบัญชีกลาง ไม่คัดค้านสิทธิ์ออกระเบียบที่ศาลอาญา... 27 มี.ค. 2557 19:06 27 มี.ค. 2557 19:49 ไทยรัฐ