วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ เผยยอดจดทะเบียนเดือนก.พ. ลด 15%

“พาณิชย์” เผยยอดจดทะเบียนนิติบุคคลเดือน ก.พ.ลดลง 15% ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง...

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลทั่วประเทศว่า ในเดือนก.พ.57 มีผู้ประกอบการยื่นจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศ 4,854 ราย ลดลง 463 ราย หรือลดลง 9% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค.57 และลดลง 882 ราย หรือลดลง 15% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.56 สำหรับมูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนก.พ.57 มีทั้งสิ้น 18,532 ล้านบาท ลดลง 11,108 ล้านบาท หรือลดลง 37% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค.57 ที่มีทุน 29,640 ล้านบาท และลดลง 17,233 ล้านบาท หรือลดลง 48% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.56 ที่มีทุน 35,585 ล้านบาท

โดยประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 408 รายอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัย 208 ราย ขายส่งเครื่องจักร 130 ราย ก่อสร้างอาคารไม่ใช่ที่พักอาศัย 125 ราย และภัตตาคารร้านอาหาร จำนวน 119 ราย ส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศเดือนก.พ.57 มีจำนวน 644 รายลดลง 776 ราย หรือลดลง 55% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค.57 และลดลง 20 ราย หรือลดลง 3% เมื่อเทียบกับเดือนก.พ.56 ขณะที่การจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ 2 เดือน (ม.ค.-ก.พ.) 57 มีจำนวน 10,171 ราย ลดลง 2,867 ราย คิดเป็น 35% เมื่อเทียบกับช่วเดียวกันของปี 56

“การจัดตั้งนิติบุคคลใหม่ที่ลดลง ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ปรับลดลง เช่น ดัชนีอุปโภคบริโภค การลงทุนภาคเอกชน และดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจ เพราะการชุมนุมทางการเมืองในช่วงที่ผ่านมา เริ่มส่งผลกระทบต่อการจดทะเบียน” นายณัฐวุฒิ กล่าว

ทั้งนี้ ณ วันที่ 28 ก.พ.57 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ 557,998 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10.76 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 386,662 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,045 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 173,291 ราย.

“พาณิชย์” เผยยอดจดทะเบียนนิติบุคคลเดือนก.พ.ลดลง 15% ตามทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางการเมือง... 27 มี.ค. 2557 18:06 27 มี.ค. 2557 19:46 ไทยรัฐ