วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ปั้นบุคลากรมืออาชีพ ดูแลผู้สูงอายุ

ศิรินา ปวโรฬารวิทยา (ที่ 2 จากซ้าย) และ ประวรา เอครพานิช จับมือกับ มร.ทากะ ฮิราอิ และ มร.ฮะจิเมะ คาบะซาว่า 2 ผู้บริหารบริษัท รีเออิ จำกัด เปิดหลักสูตรสอน Care Giver ในไทย.

เล็งเห็นถึงอนาคตของสังคมไทยที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น นักธุรกิจสองแม่ลูกผู้มองการณ์ไกล ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และ ประวรา เอครพานิช ได้คิดหาช่องทางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ด้วยการสร้างบุคลากรมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ จึงลงนามความร่วมมือกับ มร.ฮะจิเมะ คาบะซาว่า เปิดหลักสูตรสอนด้าน CARE GIVER ขึ้นในไทย ภายใต้คติพจน์ร่วมกันว่า จะให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุบนพื้นฐานของจิตใจที่อ่อนโยน มีน้ำใจ ภายในสภาพแวดล้อมที่ให้ผู้สูงอายุได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขสบาย


ศิรินา ประธานบริษัท ธานรา จำกัด กล่าวว่า จากการที่ตนได้มีโอกาสทำงานด้านสังคมมาในระดับหนึ่งมองเห็นว่า ในอนาคตเมืองไทยจะใกล้เคียงกับสังคมญี่ปุ่น สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้น สังคมจะเข้าสู่สังคมเมือง ที่คนหนุ่มสาวมุ่งมั่นในการทำงานสร้างฐานะ ผู้สูงอายุก็จะอยู่กับบ้าน และอาจขาดแคลนคนดูแล สิ่งที่น่ากังวลคือสถานที่ประกอบการให้บริการดูแลผู้สูงอายุในเมืองไทยมีไม่มาก และที่สำคัญยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ เผอิญมีโอกาสได้รู้จักกับ มร.ฮะจิเมะ ประธานบริษัท รีเออิ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีประสบการณ์ดูแลผู้สูงอายุในญี่ปุ่นมานาน โดยเปิดสอนหลักสูตร Care Giver ตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 ทั้งในญี่ปุ่น, เซี่ยงไฮ้ และปักกิ่ง จึงได้มีการร่วมมือกันนำหลักสูตรนี้มาเปิดสอนในเมืองไทย ที่โรงเรียนสุขภาพและการบริการนานาชาติธานรา โดยใช้ชื่อหลักสูตรว่า TA Riei care giver เพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณวุฒิในการดูแลผู้สูงอายุให้เพียงพอต่อความต้องการ เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีความสุขมากขึ้น

ด้าน ประวรา เอครพานิช กล่าวว่า ในเรื่องการเรียนการสอนเราได้ครูฝึกสอนจากประเทศญี่ปุ่นนำหลักสูตรและเทคนิคที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการสอน โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี 3 เดือน และปฏิบัติ 3 เดือน ซึ่งจะให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ อาหารสุขภาพ กิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพและกายภาพ รวมถึงจิตวิทยา ควบคู่ไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อเสริมความก้าวหน้าของผู้เรียน ความพิเศษคือ ผู้เรียนยังมีโอกาสเดินทางไปฝึกอบรมดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้ใบประกาศนียบัตร และวุฒิที่สามารถนำไปศึกษาต่อในระดับอนุปริญญาได้.

เล็งเห็นถึงอนาคตของสังคมไทยที่จะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น นักธุรกิจสองแม่ลูกผู้มองการณ์ไกล ศิรินา ปวโรฬารวิทยา และ ประวรา เอครพานิช ได้คิดหาช่องทางเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม ด้วยการสร้างบุคลากรมืออาชีพในการดูแลผู้สูงอายุ... 27 มี.ค. 2557 17:52 27 มี.ค. 2557 18:00 ไทยรัฐ