วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดเจ๋ง! ใช้ 'สมาร์ทโฟน' ตรวจคุณภาพผัก-ผลไม้

ผุดความคิดสุดเจ๋ง นำสมาร์ทโฟนมาตรวจเช็กคุณภาพผัก-ผลไม้ หลักการสแกน QR Code ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงที่อยู่ของเกษตรกรผู้ผลิต แหล่งที่มาสินค้า ผู้ซื้อเข้าใจกระบวนการผลิตสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค...

การนำ QR Code เข้ามาใช้สแกนสินค้าพืชผัก ผลไม้ จะช่วยทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงที่อยู่ของเกษตรกรผู้ผลิต แหล่งที่มาสินค้า ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจกระบวนการผลิต ผ่านการรับรองจากที่ใด นอกจากสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในด้านความปลอดภัย  ยังสร้างจุดขายและทำให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมั่นใจว่า อาหารสินค้าเกษตรที่ซื้อมาจากไหน ผ่านการรับรองหรือไม่ ซึ่งปัจจุบันในประเทศแถบยุโรปเริ่มมีการใช้อย่างกว้างขวาง ส่วนในบ้านเราก็ไม่น้อยหน้า

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) บอกว่า มกอช.ได้ทำโครงการเชื่อมโยงข้อมูลตามสอบสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่ เพื่อเป็นต้นแบบการบูรณาการระบบตามสินค้า (Traceability) ตั้งแต่การปลูก การรับวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ การบรรจุ และการส่งสินค้า โดยผู้ซื้อสามารถใช้โทรศัพท์มือถือ Smart Phone เรียกดูข้อมูลจาก QR Code สแกนไปยังบาร์โค้ดที่ติดมากับสินค้า ใช้เวลาไม่เกิน 1 นาที ก็รู้ว่าแหล่งผลิตมาจากที่ไหนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว หากผัก ผลไม้ที่ซื้อมาพบว่ามีปัญหาไม่ได้คุณภาพตามที่แจ้ง สามารถส่งคืนเรียกความรับผิดชอบได้ง่าย ซึ่งระบบดังกล่าวในแถบประเทศยุโรปเริ่มมีการใช้กันมากขึ้น

ด้านนางจิรนันท์ ผู้พัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายบริหารจัดซื้อและการตลาด บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหารร้านท็อปส์ มาร์เก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันผู้บริโภคได้ให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพ ต้องการเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบการผลิต เกษตรที่ดีและเหมาะสม (Q-GAP) ซึ่งโครงการนี้นำร่องที่ท็อปส์ฯพระราม 9 และทองหล่อ และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ 4 ราย ได้แก่ ร้านอาหารบาล์โคนี่ สเต็ก แอนส์พาสต้า รังสิตฟาร์ม บริษัททิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด ร้านท็อปส์ มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต มาตรฐานระดับสากล ส่วนสินค้าที่เข้าร่วม ได้แก่ กลุ่มผักสมุนไพรออร์แกนิค-ผักสลัดออร์แกนิคจากรังสิตฟาร์ม และทิปโก้สับปะรดพันธุ์หอมสุวรรณ.

ผุดความคิดสุดเจ๋ง นำสมาร์ทโฟนมาตรวจเช็กคุณภาพผัก-ผลไม้ หลักการสแกน QR Code ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงที่อยู่ของเกษตรกรผู้ผลิต แหล่งที่มาสินค้า ผู้ซื้อเข้าใจกระบวนการผลิตสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค... 27 มี.ค. 2557 15:41 27 มี.ค. 2557 16:12 ไทยรัฐ