วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ประจิน'เตรียมเรียกศรัทธาวางเป้าการบินไทยกำไร 4.5 พันล้าน

"ผบ.ทอ." เล็งถก "บอร์ดบินไทย" หาทางออกปมจี้ "อำพน" ลาออก เผยเตรียมแผนฟื้นฟู-เรียกความศรัทธา "การบินไทย" วางเป้าหมายปีหน้ากำไร 4.5 พันล้าน...

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพอากาศ พล.อ.ประจิน จั่นตอง ผบ.ทอ.กล่าวถึงการได้รับตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือประธานบอร์ดการบินไทยว่า ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนประธานบอร์ดการบินไทย โดยนายอำพน กิตติอำพน ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดการบินไทยมาเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งของบอร์ดการบินได้ และคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ตนเป็นประธานบอร์ดการบินไทยแทน ซึ่งได้รับหน้าที่เมื่อวันที่ 15 มี.ค. และเมื่อวันที่ 26 มี.ค. เป็นครั้งแรกที่ได้มีการประชุมบอร์ดคณะกรรมการการบินไทย โดยตนได้ให้แนวทางในการทำงานและได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของคณะกรรมการบอร์ดเล็ก รวมถึงเตรียมวางแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยฯ ให้กลับมา โดยต้องการให้การบินไทยกลับมาเป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของพนักงาน และประชาชนคนไทยจะได้มีความภาคภูมิที่บริษัทการบินไทยเป็นสายการบินแห่งชาติ รวมทั้งต้องการให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทำหน้าที่ได้มากขึ้น โดยบอร์ดฯ จะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็นพี่เลี้ยงกำกับชี้แนะในระดับนโยบาย และต้องการให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน มุ่งพัฒนาบริษัทการบินไทยฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งรักษาผลประโยชน์และรักษากำลังพลที่ดีเอาไว้ ปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดีให้กับบริษัทการบินไทย เพื่อให้เป็นที่รักของพนักงานและเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนในการเป็นสายการบินแห่งชาติ

เมื่อถามถึงกรณีที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทยยื่นหนังสื่อเรียกร้องให้ นายอำพน ลาออกจากเป็นกรรมการบอร์ดการบินไทย พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า จากข้อมูลเมื่อปีที่ผ่านมา พบว่ามีการบริหารงานขาดทุน 3 ปีซ้อน เป็นจำนวนเงินกว่าหมื่นล้านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขายตั๋วเครื่องบินที่ได้น้อยเกินไป อัตราการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศที่ทำให้เสียเปรียบเรื่องของเงินไทยและสกุลเงินต่างชาติ ราคาน้ำมันและเรื่องกำลังพลบางส่วนที่อาจจะต้องมีการปรับโครงสร้าง ซึ่งคิดว่าภายใน 6 เดือนต่อจากนี้จะเป็นรูปร่างที่ชัดเจนว่าเราจะเดินไปทางไหน เพื่อให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพที่เป็นบวกให้ได้ภายใต้ความร่วมมือของฝ่าย บริหารและพนักงาน จะต้องกลับขึ้นมาในระดับที่ไม่ติดลบ และหลังจากนั้นอีก 1 ปีจะต้องกลับขึ้นมาเป็นบวกให้ได้ โดยคาดว่าปีหน้าจะได้กำไรขั้นต่ำ 4,500 ล้านบาทขึ้นไป อย่างไรก็ตาม ทางสหภาพฯการบินไทยได้มีการยื่นหนังสือมาถึงตนเพื่อเรียกร้อง ให้นายอำพนลาออกนั้น ตำแหน่งกรรมการบอร์ดการบินไทยมีวาระการปฏิบัติงาน ส่วนการลาออกนั้นถือเป็นดุลพินิจของแต่ละท่าน และมีสิทธิ์ที่จะลาออกก่อนครบวาระก็ได้ ทั้งนี้ ต้องมีการพูดคุยถึงข้อเรียกร้องของสหภาพฯ การบินไทยว่าการปฏิบัติงาน ของนายอำพนที่ผ่านมามีข้อดีข้อเสียอย่างไร เพื่อให้ได้ทางออกที่ทุกฝ่ายสบายใจ รวมถึงการสร้างความรักความสามัคคีในหน่วยงาน

เมื่อถามว่าจะมีการตรวจสอบถึงข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อ ต่างๆ หรือไม่ พล.อ.อ.ประจิน กล่าวว่า ทุกครั้งที่มีการร้องเรียนก็จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ อีกกรณีหนึ่งหากมีข้อขัดแย้งกับคนนอกองค์กรจะมีที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามา บริษัทการบินไทยฯ จะให้ความสำคัญเรื่องระเบียบข้อกฎหมายเป็นพิเศษ ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ.

"ผบ.ทอ." เล็งถก "บอร์ดบินไทย" หาทางออกปมจี้ "อำพน" ลาออก เผยเตรียมแผนฟื้นฟู-เรียกความศรัทธา "การบินไทย" วางเป้าหมายปีหน้ากำไร 4.5 พันล้าน... 27 มี.ค. 2557 14:51 27 มี.ค. 2557 17:10 ไทยรัฐ