วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามรอยเสด็จ (3)

โดย สหบาท

นอกจากเสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดารแล้ว

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกองร้อย  ตชด.445 อ.เบตง จ.ยะลา เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2510 และ 24 พ.ค.2516

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เหล่าตำรวจนักรบชายแดนในถิ่นใต้สุดของประเทศไม่มีวันลืม ถึงขนาดทำพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์ภาพถ่ายสมัยเก่าเกินกว่า 40 ปี ระลึกไว้ในความทรงจำ

เบตง เป็นอำเภอหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติเอื้ออำนวยต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามผลักดันให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญยิ่งขึ้น

แต่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาสำคัญ คือ สถาน- การณ์ความไม่สงบ มีการเคลื่อนไหวของขบวนการก่อความไม่สงบ  พยายามสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชน  อาศัยเงื่อนไขสังคมก่อการร้ายเรียกร้องความสนใจ   หวังได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากชาวบ้าน

โชคดีที่เบตงผ่านพ้นปัญหาดังกล่าวเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

หลังจาก กก.ตชด.ที่ 445 เห็นว่า การขจัดปัญหาการก่อการร้าย ปัญหาความไม่สงบ รวมทั้งปัญหาอาชญากรรม นอกเหนือจากมาตรการป้องกันปราบปรามของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ปมอีกทาง

เมื่อสถานการณ์อันเลวร้ายของกลุ่มก่อความไม่สงบเข้ามาในพื้นที่ ทำการข่มขู่ กรรโชกทรัพย์ เรียกค่าคุ้มครองในอดีต ทำให้ “กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ถิ่น” หรือ อพถ. รวมตัวกันขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 พ.ย.2539 เมื่อมีประชาชนจาก บ้านจาเราะซูซู หมู่ 4 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา 35 ชีวิต รวมตัวกันให้ตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินขั้นตอนการฝึกอบรมก่อนขยายผลไปทั่วทุกพื้นที่ของอำเภอ

กลุ่มราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ถิ่น จะมีตำรวจ ตชด.เป็นพี่เลี้ยง จัดกิจกรรมฝึกอบรม กำกับดูแล รายงานข่าวสาร และสถานการณ์ในพื้นที่ให้หน่วยรับทราบทุกวัน

การรวมตัวกันของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน กลายเป็นแนวกำแพงป้องกันสถานการณ์ความร้อนแรงในพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม

ทำให้เบตงเป็นอำเภอน่าท่องเที่ยวอีกแห่งสำคัญของ จ.ยะลา.

สหบาท

27 มี.ค. 2557 12:24 27 มี.ค. 2557 12:24 ไทยรัฐ


advertisement