วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


ช้างไทย

ช้าง เป็นสัตว์ที่ผูกพันกับคนไทยมาช้านาน เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย รวมไปถึงทั่วโลกก็รู้จักช้างไทยในฐานะสัตว์สัญลักษณ์ของประเทศ ไทย www.thailandelephant.org เป็น เว็บไซต์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ มีข้อมูลเกี่ยวกับช้างให้ท่านศึกษา

งานอนุรักษ์ รวมงานด้านการอนุรักษ์ช้าง เช่น โรงช้างต้น หน่วยช่วยชีวิตช้าง โครงการสัตวแพทย์สัญจร งานวิจัย วิจัยต่างๆเกี่ยวกับช้าง เช่น การศึกษาการเคลื่อนที่ของช้าง การขยายพันธุ์ช้าง นอกจากนี้ใน Home ยังมีโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ งานศิลปะ กิจกรรมที่น่าสนใจ ข่าวแวดวงช้างไทย ฯลฯ.

27 มี.ค. 2557 12:06 27 มี.ค. 2557 12:06 ไทยรัฐ


advertisement