วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ่านแล้วงง

คอการเมืองอ่าน คำวินิจฉัยกลางของ ศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากให้การเลือกตั้ง เป็นโมฆะหรือยัง??

ถ้ายังไม่ได้อ่านก็ควรหามาอ่านแก้เซ็ง

เพราะนี่เป็นคดีประวัติศาสตร์ที่จะเป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป

สรุปว่าถ้ามีใครขัดขวางการเลือกตั้งเพียงเขตเดียว สามารถทำให้การเลือกตั้งทั้งประเทศกลายเป็นโมฆะทันที

แบบนี้ก็หวานคอแร้งน่ะซีโยม

“แม่ลูกจันทร์” อ่านคำวินิจฉัยกลางให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะแล้วยังหาเหตุผลที่แท้จริงไม่เจอ

แถมเกิดปัญหาคาใจตามมาอีก 6 ประเด็น

1, พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งฉบับปัจจุบัน ยังมีผลบังคับใช้หรือไม่  เพราะศาลวินิจฉัยเฉพาะประเด็นไม่มีการเลือกตั้งวันเดียวกัน

ประเด็นอื่นศาลไม่พูดถึง

2, สิทธิเลือกตั้งของประชาชน 20 ล้านคน ที่ถูกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 6 คน ล้มล้างไป จะชดเชยอย่างไร??

เพราะประชาชน 20 ล้านคนไปใช้

สิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง

3, พรรคการเมือง 53 พรรคที่ส่งผู้สมัครเลือกตั้ง รวมทั้งผู้สมัครเลือกตั้งส่วนใหญ่ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนถูกต้องตามกติกา

ยุติธรรมหรือไม่ที่สิทธิการเป็น ส.ส.ของเขาถูกยกเลิกไป??

4, กกต.แถลงเองว่า การจัดเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ. สำเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์

การอ้างปัญหาขัดข้อง 28 เขตเลือกตั้งเป็นเหตุสั่งล้มการเลือกตั้งทั้งกระบิ จึงขัดหลักนิติธรรม

5, ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่ไม่มีคำสั่งว่าต้องจัดเลือกตั้งใหม่หรือไม่? และต้องจัดเลือกตั้งให้เสร็จภายในเวลาเท่าใด?

ศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำตอบเลย

6, กกต.ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่จัด การเลือกตั้งโดยตรงมีอำนาจสั่งการต่างๆ เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 100 เปอร์เซ็นต์

เมื่อการเลือกตั้งเป็นโมฆะ กกต.ต้องรับผิดชอบเต็มเปา

แปลกมากส์ส์...ศาลรัฐธรรมนูญไม่พูดถึงประเด็นนี้ซักนิดเดียว

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าการวินิจฉัยให้ การเลือกตั้งเป็นโมฆะเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาร

กระทบสิทธิประชาชนกว่า 20 ล้านคน

ทำให้เงินภาษีประชาชน 3,800 ล้านบาทต้องสูญฟรี

แถมทำให้เกิดผลได้ผลเสียต่อมวลชน 2 กลุ่มที่กำลังขัดแย้งกันอย่างรุนแรง

แต่คำวินิจฉัยกลางที่ออกมา...ไม่มีความชัดเจน

ไม่มีคำตอบว่าการเลือกตั้งต้องเดินหน้าต่อไป?

หรือต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่?

หรือให้หยุดเลือกตั้งไว้ชั่วคราว?

“แม่ลูกจันทร์” ย้ำว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร ศาลรัฐธรรมนูญควรมีมาตรฐานสูงกว่าศาลทั่วไป

ข้อสำคัญ ศาลรัฐธรรมนูญเป็นศาลการเมือง มีหน้าที่ตัดสินปัญหาขัดแย้งทางการเมืองโดยตรง

คำวินิจฉัยที่ออกมาต้องยุติปัญหาขัดแย้งได้จริง

ไม่ใช่กลายเป็นชนวนให้ความขัดแย้งบานปลาย

บานไม่บาน...อีก 2 วัน ก็รู้กันละโยม.

"แม่ลูกจันทร์"

27 มี.ค. 2557 11:01 27 มี.ค. 2557 11:01 ไทยรัฐ