วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'ธ.ก.ส.'ช่วยชาวนา ยืดเวลาจ่ายหนี้อีก 6 เดือน

'ธ.ก.ส.'ช่วยชาวนา ยืดเวลาจ่ายหนี้อีก 6 เดือน

  • Share:

"ธ.ก.ส." เผยมาตรการช่วงรอเงินจำนำข้าว เกษตรกรรับการยืดหนี้แล้วกว่า 4.6 แสนราย พร้อมจ่ายเงินกู้เสริมสภาพคล่องเพิ่มอีกกว่า 12,000 ล้านบาท...

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า จากการที่เกษตรกรได้นำมาผลผลิตไปเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 และอยู่ระหว่างรอรับเงินที่รัฐบาลเป็นผู้จัดหามาให้นั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในช่วงที่ยังขาดรายได้  ธ.ก.ส.ได้กำหนดมาตรการยืดเวลาชำระหนี้เดิมที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งกำลังจะครบกำหนดชำระภายในสิ้นปีบัญชี คือ 31 มี.ค. 2557 ออกไปอีก 6 เดือน โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการยืดหนี้ดังกล่าวแล้ว จำนวน 468,860 ราย คิดเป็นจำนวนเงิน 61,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้จัดสรรสินเชื่อก้อนใหม่ เพื่อให้เกษตรกรนำไปใช้จ่ายในครัวเรือน หรือนำไปลงทุนในรอบการผลิตใหม่ เพื่อลดปัญหาการไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบ ที่คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงและเป็นภาระหนักแก่เกษตรกร

ขณะที่มีเกษตรกรที่ยื่นขอกู้ เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 57 แล้วทั้งสิ้น 89,981 ราย จำนวนวงเงินกู้ 5,934 ล้านบาท พร้อมกันนี้ ก็ยังมีเกษตรกรที่ใช้วงเงินกู้ผ่านบัตรสินเชื่อเกษตรกร อีกจำนวน 432,544 ราย จำนวนเงิน 6,745 ล้านบาท จากมาตรการดังกล่าว ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วจำนวน 12,679 ล้านบาท โดยมีเกษตรกรได้รับประโยชน์ในเบื้องต้น 522,525 ราย

สำหรับผลการดำเนินงานโครงการรับจำนำข้าวปี 2556/57 ณ วันสิ้นสุดโครงการ คือ 28 ก.พ. 2557 มีจำนวนเกษตรกรที่ได้รับใบประทวนทั้งสิ้น 1,527,290 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 11.62 ล้านตัน คิดเป็นจำนวนเงิน 190,815 ล้านบาท โดยขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาลแล้วทั้งสิ้น 93,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประกอบด้วย เงินจากงบประมาณ เงินจากการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์ที่ส่งมาชำระหนี้คืนจำนวน 73,000 ล้านบาท และเงินจากงบกลาง หรืองบฉุกเฉิน ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง จัดสรรมาให้เพื่อชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร ที่ได้รับใบประทวนก่อนการยุบสภาอีก 20,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เงินดังกล่าว ธ.ก.ส.ได้ทยอยจ่ายให้เกษตรกร จนถึงวันที่ 26 ม.ค. 57 แล้วจำนวน  73,307 ล้านบาท คิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก 4.52 ล้านตัน จำนวนเกษตรกรที่ได้รับเงินแล้ว 599,1524 ราย โดยคาดว่าจะทยอยจ่ายเงินดังกล่าวให้เกษตรกรได้ครบตามยอดที่ได้รับการจัดสรร ภายใน 31 มี.ค.นี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้