วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

การเมืองไม่นิ่งงบปี 58 ล่าช้า 5 เดือน


นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า สำนักงบประมาณได้ประเมินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ซึ่งตามปกติจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.ของทุกปี เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้เดือน ต.ค.เป็นต้นไป แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ อาจจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ปลายเดือน พ.ค.หรือต้นเดือน มิ.ย.2557 ทำให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ล่าช้าไปประมาณ 5 เดือน หรือสามารถใช้ได้ในเดือน ก.พ.2558 ซึ่งขณะนี้ สำนักงบประมาณกำลังหารือกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำงบประมาณในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ก่อน เช่น การจัดทำงบรายจ่ายประจำขั้นต่ำที่จำเป็น รายจ่ายผูกพันตามสัญญาภารกิจพื้นฐาน และงบลงทุนเบื้องต้น ส่วนที่เหลือเป็นอำนาจหน้าที่รัฐบาลชุดใหม่

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ทันกลางปีนี้ ยังมีทางเลือกอื่นที่สามารถดำเนินการได้ คือ การใช้งบประมาณพลางไปก่อนตามคำขอของงบประมาณของปี 2557 ซึ่งจะไม่เกิน 50% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 หรือคิดเป็นเงิน 1.2 ล้านล้านบาท สามารถใช้ได้ถึงเดือน มี.ค.2558 โดยจะไม่มีผลกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประจำเช่น เงินเดือนค่าจ้าง และรายจ่ายที่เกี่ยวข้องพัสดุที่จำเป็นของส่วนราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เมื่อวันที่ 12 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายในขณะนี้อยู่ที่ 2% โดย กนง.มีความเห็นว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ ยังเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป

โดยมีประเด็นที่ต้องจับตามองคือ 1.สภาพคล่องและความสามารถในการชําระหนี้ของภาคเอกชนที่อาจเปราะบางมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งความเสี่ยงของภาคครัวเรือน 2.ความสามารถในการจัดเก็บรายได้ของภาครัฐที่อาจต่ำกว่าเป้าหมายในปีนี้ และ 3.การชะลอตัวของเศรษฐกิจอาจส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน.

แต่เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ อาจจะจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ปลายเดือน พ.ค.หรือต้นเดือน มิ.ย.2557 ทำให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2558 ล่าช้าไปประมาณ 5 เดือน ... 27 มี.ค. 2557 04:16 27 มี.ค. 2557 04:16 ไทยรัฐ