วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คนไทยธรรมะเสื่อมวัดปากน้ำแนะตั้งหมู่บ้านศีล 5


สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า ตามที่ได้เป็นประธานในการมอบพัดและเกียรติบัตรสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อปต.) ดีเด่น  ประจำ
ปี 2556 ที่วัดพิชยญาติการาม นั้น เห็นว่าทั้งในส่วนของสำนักปฏิบัติธรรม และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการทำให้เกิดหมู่บ้านศีล 5 โดยจะต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนในแต่ละหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามหลักพระพุทธศาสนา โดยไม่จำเป็นต้องทำให้ทุกคนในหมู่บ้านรักษาศีล 5 แต่หากสามารถทำให้คนในหมู่บ้านร้อยละ 50 สามารถรักษาศีล 5 ได้ก็จะถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว ซึ่งหากพื้นที่ใดสามารถดำเนินการได้สำเร็จจะมีการมอบโล่ รวมทั้งติดป้ายยกย่องให้ ทั้งนี้การที่คนรักษาศีล 5 ได้เป็นเรื่องสำคัญ เพราะเมื่อคนส่วนใหญ่รักษาศีล 5 ก็จะส่งผลให้แต่ละหมู่บ้านสงบสุข

ด้านพระเทพคุณาภรณ์  (โสภณ โสภณจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชร กรุงเทพฯ กล่าวว่า จะนำเรื่องหมู่บ้านศีล 5 ไปดำเนินการในชุมชนรอบวัด โดยจะมีการติดป้ายรณรงค์ให้ชุมชนรอบวัดรักษาศีล 5 และเมื่อพระสงฆ์ของวัดมีโอกาสพบคนในชุมชน โดยเฉพาะเวลาออกบิณฑบาต ก็จะเชิญชวนให้รักษาศีล 5 ทั้งแจ้งให้ทราบถึงอานิสงส์ของการรักษาศีล 5 ว่าหากสามารถรักษาศีล 5 ได้แล้วจะไม่มีความเดือดร้อนใจ.

เห็นว่าทั้งในส่วนของสำนักปฏิบัติธรรม และหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินการทำให้เกิดหมู่บ้านศีล 5 โดยจะต้องช่วยกันรณรงค์ให้คนในแต่ละหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามหลักพระพุทธศาสนา ... 27 มี.ค. 2557 03:00 27 มี.ค. 2557 03:00 ไทยรัฐ