วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยเจ้าภาพ 'เทศกาลสีน้ำโลก' ปูทางปั้นศิลปินสู่อาเซียน

ประเทศไทยเตรียมจัดเทศกาลสีน้ำโลก สร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมเครือข่ายศิลปิน ตั้งเป้าผลักดันสู่ศูนย์กลางงานศิลปะร่วมสมัยในระดับอาเซียน...

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 57 นายเขมชาติ เทพไชย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ในปี 2557 สศร. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานนิทรรศการสีน้ำโลก หรือ The World Watermedia Exposition, Thailand เป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.-20 ก.ค. นี้ ที่หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ราชดำเนิน ซึ่งจะมีเชิญศิลปินสีน้ำชื่อดังจากทั่วโลก พร้อมด้วยศิลปินสีน้ำระดับแนวหน้าของประเทศไทย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ นำผลงานเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปะครั้งนี้กว่า 300 ชิ้น เพื่อใช้งานศิลปะส่งเสริมการสร้างความภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย โดยใช้ศิลปินจากทั่วโลกมาร่วมสร้างเครือข่ายสื่อสารเรื่องราวที่ดีในประเทศไทยให้ปรากฏสู่สายตาชาวต่างชาติ

ขณะนี้ สศร.มีการจัดตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานนิทรรศการสีน้ำโลกขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับประเทศต่างๆ ในการเตรียมความพร้อมและให้ความรู้ศิลปิน เพราะนอกเหนือจากการจัดนิทรรศการสีน้ำโลกแล้ว จะมีกิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เวิร์กช็อป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับงานสีน้ำของศิลปินทั่วโลก ซึ่งขณะนี้ได้มีการคัดเลือก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชลบุรี ให้ศิลปินได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิถีชีวิตท้องถิ่น วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ตลอดจนภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานด้วย

"ที่ผ่านมา ผลงานสีน้ำของศิลปินไทย ยังไม่เป็นที่รู้จักในเวทีโลก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ ประเทศไทยไม่ได้ให้การสนับสนุนมากพอ ดังนั้นการจัดนิทรรศการครั้งนี้ จะเป็นการสร้างโอกาสกระตุ้นให้ศิลปินไทยได้แสดงศักยภาพได้เต็มที่ เพื่อให้สอดรับกับการที่ สศร. ได้วางเป้าหมายผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางงานศิลปะร่วมสมัยในระดับอาเซียน เมื่อเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ด้วย" นายเขมชาติ กล่าว สำหรับรายชื่อศิลปินที่เข้าร่วมแสดงผลงาน อาทิ MR. LUI YI จากเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน MR. STAN MILLER จากวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา MR. ATANUR DOGAN อิสตันบูล ประเทศตุรกี ฯลฯ ศิลปินสีน้ำของประเทศไทย ได้แก่ ดร.กมล ทัศนาญชลี นายธงชัย รักปทุม นายสมศักดิ์ เชาว์ธาดาพงศ์ รศ.สรรณรงค์ สิงหเสณี นายสมวงศ์ ทัพพรัตน์ นายศรัทธา หอมสวัสดิ์ นายมาโนช กิตติชีวิน นายวิศิษฐ์ พิมพิมล นายบุญกว้าง นนท์เจริญ นายดิเรก กิ่งนอก ฯลฯ.

ประเทศไทยเตรียมจัดเทศกาลสีน้ำโลก สร้างภาพลักษณ์ ส่งเสริมเครือข่ายศิลปิน ตั้งเป้าผลักดันสู่ศูนย์กลางงานศิลปะร่วมสมัยในระดับอาเซียน... 26 มี.ค. 2557 16:24 26 มี.ค. 2557 17:00 ไทยรัฐ