วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
แอร์เอเชีย เกื้อกูลศิลปินแห่งชาติ ลัดฟ้าถ่ายทอดวัฒนธรรมประจำถิ่น

แอร์เอเชีย เกื้อกูลศิลปินแห่งชาติ ลัดฟ้าถ่ายทอดวัฒนธรรมประจำถิ่น

  • Share:

ถ้าวัฒนธรรมคือแก่นของแผ่นดิน ศิลปินก็เป็นเหมือนผู้สร้างสรรค์ที่ทำให้แผ่นดินเจริญงอกงาม และจะดียิ่งกว่าหากวัฒนธรรมได้ถูกถ่ายทอดแก่คนรุ่นใหม่ๆได้ช่วยกันสืบสาน กระทรวงวัฒนธรรม จึงร่วมกับ สายการบินแอร์เอเชีย จัดงาน “ลัดฟ้า สานต่อ ก่องานศิลป์” เป็นปีที่ 2 เพื่อสนับสนุนศิลปินแห่งชาติจากหลากหลายสาขาที่ได้รับสวัสดิการพิเศษจากแอร์เอเชีย ในการเดินทางตลอดชีวิต ครอบคลุมทั้งเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างกัน ทั้งวัฒนธรรมประจำถิ่นและภูมิภาค โดยได้มีการแถลงความร่วมมือดังกล่าวขึ้น ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ท่ามกลางเหล่าศิลปินแห่งชาติที่พร้อมใจกันมาร่วมงาน อาทิ อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, พิศมัย วิไลศักดิ์, บัวซอน ถนอมบุญ, เศรษฐา ศิระฉายา, เคล้า โรจนเมธากุล, ชรินทร์ นันทนาคร ฯลฯ

สันติสุข คล่องใช้ยา ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า สวัสดิการเดินทางดังกล่าวจะทำให้เกิดการถ่ายทอดวัฒนธรรมระหว่างกัน ทั้งในรูปแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมประจำถิ่นและภูมิภาค เช่น ชาวใต้ก็มีโอกาสได้รู้จักหมอลำของคนอีสาน หรือรำฟ้อนของชาวเหนือ โดยมีศิลปินแห่งชาติเป็นต้นแบบและบินไปเผยแพร่วัฒนธรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นสู่เยาวชน ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ทางวัฒนธรรมที่พร้อมเติบโต กับโครงการต่อยอด ด้วยการจัดค่ายยุวทูตวัฒนธรรมใน 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย อุบลราชธานี อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง และ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าค่ายวัฒนธรรมจากศิลปินแห่งชาติประจำท้องถิ่น จากนั้นในแต่ละจังหวัดจะคัดเยาวชน 1 คนที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อขึ้นแสดงในเวทีระดับประเทศและนานาชาติต่อไป โดยเชื่อว่า การที่เยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมจากศิลปินชั้นครู จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และผลงานต่อเนื่องต่อไป

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2556 สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (หมอลำ) “บานเย็น รากแก่น” ซึ่งมาพร้อมกับลูกสาวคนสวย แคนดี้ รากแก่น เผยว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติในปีล่าสุด พร้อมยืนยันว่าตนเองจะได้ใช้สวัสดิการเดินทางกับแอร์เอเชีย และพร้อมเป็นผู้ร่วมถ่ายทอดวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่กับกิจกรรมครั้งนี้ ในโลกสมัยใหม่ อะไรๆ ก็ง่ายขึ้น วันนี้ “วัฒนธรรมฉบับบินได้” พร้อมแล้วที่จะเผยแพร่สำหรับเยาวชนและคนในทุกๆ ภาค ต้องชื่นชมสายการบินแอร์เอเชียและกระทรวงวัฒนธรรมที่เห็นคุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมงดงามของไทย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้