วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามรอยเสด็จ (2)

โดย สหบาท

สิ่งที่ตำรวจตระเวนชายแดนทำพื้นที่สีแดงในจังหวัดภาคใต้ให้ปลอดจากเหตุการณ์บางส่วน

นั่นคือ การใช้แนวพระราชปณิธานของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในถิ่นทุรกันดาร

โรงเรียน ตชด.โรงงานยาสูบ 2 ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา ถือเป็นผลแห่งความภาคภูมิใจของชาวบ้านกับตำรวจตระเวนชายแดนที่ร่วมกันสร้างสันติสุขในพื้นที่กลับคืนมาไม่น้อย

ก่อนหน้าเมื่อเริ่มเปิดการเรียนการสอนในเดือน พ.ค.15 พื้นที่ดังกล่าวเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวของขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.) และขบวนการโจรจีนคอมมิวนิสต์มาลาบา (จคม.) ร.ต.ต.สมศักดิ์ แขวงโสภา (ยศขณะนั้น) สังกัด กก.ตชด.เขต 9 มองเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นลดปัญหาความรุนแรงในพื้นที่

นายตำรวจนักรบหนุ่มจึงร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นศูนย์พัฒนาการเรียน มีเด็ก 45 คน ได้ พลฯสมพงศ์ รัตนรักษ์ ทำหน้าที่ครูใหญ่ พลฯอุดม อาสนสุวรรณ เป็นครูประจำชั้น ตั้งอยู่พื้นที่ดินของราชพัสดุ กระทั่งโรงงานยาสูบ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินแด่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 50,000 บาท ข้าราชการ กก.ตชด.เขต 9 และชาวบ้านร่วมสมทบรวมเป็นเงิน 120,000 บาท

สมเด็จย่าเสด็จเปิดโรงเรียนและพระราชทานนามเมื่อ ปี 2516

40 กว่าปีในการก่อตั้งตำรวจตระเวนชายแดนสานต่อแนวพระราชปณิธานสร้างความภาคภูมิใจแก่เด็กนักเรียนและชาวบ้านในพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดบันทึกการประชุมสหกรณ์นักเรียน 2 ปีซ้อนของสหกรณ์จังหวัดยะลา

ประกาศเกียรติคุณ กลุ่มยุวเกษตรดีเด่นของเกษตรจังหวัดยะลา ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวอาชีวศึกษาระดับประเทศ ขณะที่ ด.ต.สุพจน์ หมัดโซ๊ะ ครูใหญ่ ยังได้รับรางวัล “คนดีนำทาง
แทนคุณแผ่นดิน” ได้เป็น “ครูดีเด่น” รางวัล ครูเจ้าฟ้ากรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์

เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เห็นว่า ทำไม ตำรวจตระเวนชายแดนถึงสร้างมวลชนลดความขัดแย้งในพื้นที่ เปลี่ยนทัศนคติให้ชาวบ้านหันกลับมาอยู่ฟากเจ้าหน้าที่

ทำให้ ต.ปะแต อ.ยะหา จ.ยะลา จางจากเหตุความไม่สงบ.

สหบาท

26 มี.ค. 2557 14:26 26 มี.ค. 2557 14:26 ไทยรัฐ


advertisement