วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

18 ก.ย.2557 สกอตแลนด์จะแยกประเทศ

ศุกร์พรุ่งนี้ หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเชิญ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ พูด “เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ระหว่าง 13.00-16.00 น. ที่อาคารรวมและอำนวยการ มรภ.ราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

คนไทยเรียกประเทศอังกฤษ แต่ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการของอังกฤษคือ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ประกอบด้วยผู้คนจาก 4 กลุ่มชาติพันธุ์มาอยู่รวมเป็นประเทศเดียวกันคือ อังกฤษ เวลส์ สกอต และไอร์แลนด์เหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 จะมีการลงประชามติของคนสกอต ว่าจะแยกสกอตแลนด์ไปตั้งเป็นประเทศเอกราชชาติใหม่หรือไม่? ตอนนี้ผู้คนทั้งสองฝ่าย ในสกอตแลนด์ต่างก็รณรงค์เพื่อให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งตามที่ฝ่ายตนต้องการ

ฝ่ายที่อยากอยู่กับอังกฤษต่อไป ก็ออกมาโพนทะนาสาธยายว่า สกอตแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของสหราชอาณาจักรมานานตั้ง 307 ปี จนกลายเป็นเนื้อเดียวกันไปแล้ว จะแยกประเทศไปหาพระแสงด้ามยาว ด้ามสั้นทำไมกันอีก?

พวกที่อยากแยกก็บอกว่า  เรามีพื้นที่เพียง 1 ใน 3 และประชากรเพียง 1 ใน 10 ของสหราชอาณาจักรก็จริง แต่เรามีเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินอันดับ 2 ของสหราชอาณาจักร คือเมืองเอดินบะระ มีกลาสโกว์เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับ 3 แยกประเทศออกไปเป็นเอกราชชาติใหม่เมื่อใด เราไปได้โลดแน่ เรามีแม้กระทั่งแอเบอร์ดีนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าน้ำมันของยุโรป เป็นจุดเชื่อมกับทะเลเหนือ อย่ามาบอกว่า ถ้าสกอตแลนด์แยกไปเป็นเอกราชชาติใหม่แล้วจะไปไม่รอด ต้องบอกว่าสหราชอาณาจักรต่างหากที่จะด้อยลง

ที่เราพูดเช่นนี้ก็เพราะ เมืองในสกอตแลนด์มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจสูง อย่างดันดี ขณะนี้ก็เป็นเมืองที่ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดในทวีปยุโรป หรือเมืองหลวงเก่าของสกอตแลนด์อย่างสเตอร์ลิง ก็มีเขตสูงซึ่งเป็นดินแดนทะเลสาบภูเขาไฟที่กว้างใหญ่ไพศาล เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยที่สุดในสหราชอาณาจักร

ทรัพยากรมนุษย์ของสกอตแลนด์ก็เด่นมาตั้งแต่ก่อนง่อนชะไร แมกซเวลคิดทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าได้ ลอร์ดเคลวินและแรงคินค้นคว้าหาความจริงเรื่องอุณหพลศาสตร์ได้ เจมส์ วัตต์พัฒนาเครื่องจักรไอน้ำสำเร็จ จนมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม และทำให้อังกฤษกลายเป็นเจ้าอาณานิคม ชาวสกอตเกิดมาเพื่อพัฒนาโลก ผลงานประดิษฐ์โทรศัพท์ โทรทัศน์ เรดาร์ การคิดค้นยาปฏิชีวนะ พัฒนาเทคนิคการผ่าตัดสมัยใหม่ ฯลฯ เป็นของชาวสกอตทั้งนั้น

คนสกอตก็เก่งด้านการเงินการธนาคาร ชาวสกอตนี่แหละเป็นคนค้นคิดตู้เอทีเอ็ม นวัตกรรมทางการเงินอย่างการเบิกเงินเกินบัญชีนี่ ก็คิดโดยชาวสกอต ชาวสกอตเป็นคนเอาระบบทศนิยมมาใช้ในการธนาคาร ผู้ตั้งธนาคารขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 และ 2 ของทวีปยุโรป อย่าง HSBC และ RBS หรือแม้แต่ผู้ตั้ง Bank of England ก็เป็นชาวสกอต

แต่ก่อนง่อนชะไร สกอตแลนด์เป็นชาติเอกราช จนกระทั่ง ค.ศ.1603 หรือเมื่อ 411 ปีก่อน พระเจ้าเจมส์ที่ 6 แห่งสกอตแลนด์ ได้ครองบัลลังก์ของกษัตริย์อังกฤษด้วย โดยใช้พระนามว่า พระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งอังกฤษ ทำให้ทั้งคนสกอตและคนอังกฤษต้องมามี
พระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน

อีก 104 ปีต่อมาจึงมีการตราพระราชบัญญัติสหภาพ ค.ศ.1707 ทำให้ราชอาณาจักรอังกฤษ (ที่มีสกอตแลนด์รวมอยู่ด้วย) กลายเป็นราช-อาณาจักรบริเตนใหญ่

ปัจจุบัน คนสกอตเป็นพลเมืองของสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ อยู่ภายใต้การปกครองแบบประชาธิปไตยที่มีสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เป็นประมุขของรัฐ และนายกรัฐมนตรีเดวิด คาเมรอน เป็นประมุขฝ่ายบริหาร

หากแยกสำเร็จ ประเทศใหม่ของชาวสกอตจะมีพื้นที่ใหญ่ไหม? ตอบว่าก็ 78,772 ตารางกิโลเมตร เขียนให้เห็นภาพก็คือเท่ากับเชียงราย + เชียงใหม่ + ตาก + น่าน + พะเยา + แม่ฮ่องสอน (11,678.4 + 20,107.1 + 16,406.6 + 11,472.1 + 6,335.1 + 12,681.2 =78,680.5 ตารางกิโลเมตร) ประชากรก็เท่า 6 จังหวัดทางเหนือของไทยรวมกัน คือ 5 ล้านคน

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยไอซีเอ็มเปิดผลสำรวจออกมาแล้วครับ ว่าประชาชนหนุนการแยกตัวออกไปเป็นประเทศใหม่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เพิ่มมากถึง 39% แล้ว กว่าจะถึงวันลงประชามติ คนสกอตจะออกมาหนุนเกินครึ่งแน่

ส่วนคนอังกฤษขู่คนสกอตว่า ถ้าคุณแยกออกไปตั้งประเทศใหม่ เราจะไม่ให้คุณใช้เงินสกุลปอนด์สเตอร์ลิง และจะขัดขวางไม่ให้คุณเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

คนสกอตแลนด์ย้อนกลับว่า........

“แล้วใครเขาไปสนใจในไอ้เรื่องพวกนั้นล่ะ?”

“ไอ้บ้าเอ๊ย!”

คุณนิติ นวรัตน์

26 มี.ค. 2557 14:12 26 มี.ค. 2557 14:12 ไทยรัฐ