วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เที่ยงตรง

เที่ยงตรง

โดย หมัดเหล็ก
27 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

วิกฤติการเมืองสร้างความลำบากในการดำรงชีวิตของประชาชน ทั้งเรื่องของปากท้องและสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย ถ้าจะทึกทักเอาว่า  การเลือกตั้ง  ไม่ใช่คำตอบของระบอบประชาธิปไตย  ก็ต้องยอมรับว่า เสียงข้างน้อย ก็ไม่ใช่คำตอบของระบอบประชาธิปไตย เพราะระบอบประชาธิปไตยคือการอยู่ร่วมกันโดยการตัดสินใจของ คนส่วนใหญ่ ไม่ใช่คนส่วนน้อย และคนส่วนน้อยต้องยอมรับการตัด สินใจของคนส่วนใหญ่ ไม่อย่างนั้นประเทศก็ปั่นป่วนวุ่นวาย อันเกิด จากความไม่พอใจของคนกลุ่มน้อยเหมือนทุกวันนี้

และในระบอบประชาธิปไตย วิธีการตัดสินข้อขัดแย้ง ก็คือการเลือกตั้ง ไม่ใช่การแต่งตั้ง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้รับอำนาจตามกรอบของกฎหมาย ไม่ใช่คนส่วนน้อยจะใช้วิธีการกดดัน ให้เสียงส่วนใหญ่ต้องยอมรับหรือปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นกฎหมู่ก็จะอยู่เหนือกฎหมาย

เวลานี้คนส่วนใหญ่ของประเทศได้รับผลกระทบจากคนส่วนน้อย ถูกลิดรอนสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย  แม้แต่การไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ไม่สามารถทำได้ จนกระทั่งมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งขยายตัวเป็นวงกว้างมากขึ้น

ยกตัวอย่าง กลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่า กลุ่มเที่ยงตรง ซึ่งมี พัชนี ธนาพรสิน เป็นผู้ประสานงาน เริ่มจากที่มีการระบายความอึดอัดคับ ข้องใจกันในสังคมออนไลน์ ในที่สุดเมื่อการเมืองรุนแรงขึ้นก็มีการรวมตัว กันขึ้นมาอย่างเป็นทางการ รวบรวมเอาผู้ที่มีอุดมการณ์ใกล้เคียงกัน โดยมีระบอบประชาธิปไตยเป็นศูนย์กลาง

มีหลักคิดที่ว่า เมื่อประเทศไทยต้องจมปลักอยู่กับวิกฤติการเมือง เกิดความแตกแยกร้าวลึกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สาเหตุที่สำคัญที่สุดก็คือ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมทั้งแนวราบและแนวลึก จึงได้ตั้งกลุ่มเที่ยงตรงขึ้นมา มีสโลแกนว่า เที่ยงตรง เที่ยงธรรม นำสันติสุข ไม่เที่ยงตรง ไม่เที่ยงธรรมนำกลียุค

ถึงความขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้ทุกสังคม แต่ถ้าได้รับการแก้ไขโดยมีความ เที่ยงตรงในการใช้ตัวบทกฎหมาย มีความเที่ยงธรรมในการตัดสินคดี ข้อพิพาท ความขัดแย้ง ก็จะได้รับการยอมรับ โดยปราศจากการต่อต้าน

ที่ผ่านมา ทางกลุ่มได้มีการเคลื่อนไหว จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นการรวมตัวกันที่ ศาลแพ่ง เพื่อเรียกร้องให้ศาลใช้ความเที่ยงธรรม  การเดินทางไปยื่นหนังสือกับ ป.ป.ช.ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ทำหนังสือให้กำลังใจ นายกฯ ในการยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย ยื่นหนังสือสนับสนุนให้ กองทัพ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดตามรัฐธรรมนูญ ไม่ทำปฏิวัติรัฐประหาร เป็นต้น

ส่วนการที่ ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้งวันที่  2 ก.พ.เป็น โมฆะ   ทางกลุ่มเที่ยงตรงเห็นว่าจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชน ผู้ออกไปใช้สิทธิมากกว่า 20 ล้านเสียง จากความเห็นของคน 6 คน ตลอดจนงบประมาณที่สูญเสียไป 3,800 ล้านบาท ใครจะรับผิดชอบ เนื่องจากมาเงินเหล่านี้มาจากภาษีอากรของประชาชนทั้งนั้น

การเรียกร้องจะเอา นายกฯคนกลาง ทางกลุ่มเห็นว่า สถานการณ์ ในปัจจุบันไม่น่าจะหลงเหลือคนกลางอีกแล้ว   ผู้ใหญ่ในบ้านเมือง คนเก่ง คนดี เลือกข้างไปหมดแล้ว.

หมัดเหล็ก

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้