วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผวจ.บุรีรัมย์ เร่งเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง

ผวจ.บุรีรัมย์ เร่งเข้าช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแล้ง

  • Share:

ผวจ.บุรีรัมย์ เข้าช่วยเหลือ ปชช.ที่ประสบภัยแล้ง 15 อำเภอ พร้อมนำนักข่าวขึ้นสำรวจแหล่งน้ำการเกษตร เพื่อหาแนวทางป้องกัน ยันหากมีภัยพิบัติทางจังหวัดจะเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ...

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.57 นายธงชัย ลืออดุลย์ ผวจ.บุรีรัมย์ เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือพิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัย ภัยหนาวเสียชีวิต และวาตภัย ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ โดยใช้จ่ายเงินทดลองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด (วงเงิน 20 ล้านบาท) โดยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้พิจารณาดำเนินการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ.2556 ข้อ 23 ในกรณีที่ไม่สามารถประชุมคณะกรรมการได้ แล้วแต่กรณี ได้ทันท่วงที โดยไม่ต้องรอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการดังกล่าว โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในการประกาศเขตการใช้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง รวม 15 อำเภอ 124 ตำบล 1,627 หมู่บ้าน 202,257 ครัวเรือน จำนวน 741,986 คน ในส่วนของอำเภอต่างๆ ได้ส่งแผนงาน/โครงการ ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง รวม 8 อำเภอ จำนวน 7 โครงการ และได้ขออนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง จำนวน 11,565,000 บาท ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่ พร้อมแหล่งน้ำใช้ในการเกษตร เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้