วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วัด' เป้าหมายใหม่ขบวนการค้าไม้พะยูง (ชมคลิป)

ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากมีการทำเป็นขบวนการ เพื่อลักลอบขนไม้พะยูงส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของประเทศจีน ในการนำไปทำเครื่องใช้ตามความเชื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้คนหันมากระทำความผิด จากเดิมที่มีการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ เปลี่ยนเป็นการบุกรุกเข้าพื้นที่วัดวาอาราม ทำให้วัดที่มีการปลูกต้นพะยูง กลายเป็นเป้าหมายหลักของขบวนการค้าไม้พะยูง พบตัวอย่างหลายๆ วัด ใน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

"วัดไทรย้อย" ใน ต.เขมราฐ เป็นหนึ่งวัดที่ต้านทานขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูงไม่ไหว หลังจากที่อนุรักษ์ไม้พะยูงที่ยืนต้นมานานนับ 100 ปี จำนวน 3 ต้น แต่มีผู้ลักลอบนำสว่านมาเจาะและจ้องจะมาโค่นไป เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่มีคนทำหน้าที่ค่อยเฝ้าจนเป็นที่ของการรวมตัวของชาวบ้านใน ต.เขมราฐ เพื่อทำประชามติ ให้มีการตัดโคนต้นพะยูงขายให้นายทุนทั้ง 3 ต้น

 


นายสุรัตน์ จันทรสาร กำนันตำบลเขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า ก่อนหน้านี้ มีขบวนการค้าไม้พะยูงลักลอบเข้ามาเอาสว่านมาเจาะ ซึ่งถ้าเจาะมากๆ ก็ทำให้ต้นพะยูงตายได้ โดยก่อนจะตัดสังเกตได้ว่า ยอดต้นไม้พะยูงไม่มีใบแล้ว ซึ่งจริงๆ แล้วชาวบ้านไม่อยากจะตัดต้นไม้พะยูงทั้ง 3 ตัว แต่ด้วยกลัวคนมาลักลอบตัดและไม้พะยูงก็มีอายุเก่าแก่ ปล่อยไว้ก็ไม่มีประโยชน์

 

“พะยูงต้นแรกที่จำเป็นต้องตัด เพราะมีพายุลมแรง ทำให้ต้นพะยูงหักล้มลง เมื่อล้มแล้วก็ไม่สามารถนำไม้ไปทำอะไรได้ ก็ขายเพื่อนำเงินมาสร้างอุโบสถ ส่วนต้นพะยูงต้นที่ 2 อยู่หน้ากุฏิเจ้าอาวาสจึงได้มีการประชาคมกับชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อจะทำประชามติในการตัดต้นพะยูงต้นที่ 2 และ 3 เพื่อให้ขายนำเงินมาสร้างอุโบสถ โดยขายไม้พะยูงทั้ง 3 ต้น รวมราคา 800,000 บาท และได้ประสานขอกล้าไม้พะยูง 40 -50 กล้า กับกรมป่าไม้ มาปลูกทดแทน โดยเมื่อมีการนำกล้าไม้พะยูงมาปลูก ชาวบ้านและวัดมีข้อตกลงกันว่าจะดูแลต้นพะยูงจนเติบโตไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อจะอนุรักษ์ไว้ และไม่ให้ใครเข้ามาตัดทำลายอีก” นายสุรัตน์ กล่าว

พระปลัดทวี ยโสธโร เจ้าอาวาสวัดไทรย้อน อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี กล่าวว่า จริงๆ ไม่เห็นด้วยกับการตัดต้นไม้พะยูง เพราะต้นพะยูงอยู่คู่กับวัดมานาน ถึงตัดต้นพะยูงไปขายทั้ง 3 ต้น ก็ยังได้เงินไม่เพียงพอกับการสร้างอุโบสถ ซึ่งต้องใช้เงินทั้งหมด 7 ล้านบาท ขายไม้พะยูงได้ไม่ถึงก็ต้องหาเงินจากส่วนอื่นๆ มาเพิ่ม

 

ขณะที่วัดสระบัว ต.บ้านหนองผือ ต.หนองผือ ห่างจากวัดไทรย้อน ราว 25 กิโลเมตร ยังคงมีต้นไม้พะยูงอายุราว 100 ปี อยู่กว่า 300 ต้น ในอาณาเขตวัด แม้จะมีขบวนการเข้ามาสอบถามซื้อและเข้ามาติดตามดูไม้พะยูงอยู่บ่อยครั้ง แต่ด้วยพื้นที่นี้ ชาวบ้านและวัดร่วมกันปกป้อง จนสามารถอนุรักษ์ต้นพะยูงไว้ได้

 

นายลี พูลเพิ่ม อายุ 83 ปี ชาว ต.หนองผือ อ.เขมราฐ กล่าวว่า ตั้งแต่จำความได้ ตอนเด็กๆ ไม้พะยูงยังต้นเล็กๆ ตนก็เอาต้นพะยูงมาขัดกันไว้ ตั้งแต่วัดแห่งนี้ยังไม่เกิดขึ้น จนกระทั่งมีการสร้างวัดสระบัวขึ้นมา และไม้พะยูงสองต้นที่นำมาขัดกันไว้ เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ ก็ยังคงอยู่ รวมถึงต้นไม้พะยูงต้นอื่นๆด้วย ไม่มีใครกล้าเข้ามาทำอะไร เนื่องจากชาวบ้านเชื่อว่า ต้นไม้พะยูงเกิดและเติบโตขึ้นในวัด เป็นของสูงค่า จึงไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่ง จึงสามารถรักษาไว้ได้ทั้ง 300 ต้น

 

ทางด้าน พระเคน ฉินนฺรโย เจ้าอาวาสวัดสระบัว กล่าวว่า ที่ผ่านมาพระลูกวัดและชาวบ้านหนองผือ จะเข้ามาดูแลต้นไม้ภายในวัด เพราะถือเป็นการอนุรักษ์ไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลาน และมีการกำหนดมาตรการปิด-เปิดประตูรั้ววัด โดยจะปิดตั้งแต่ 08.00 น.เป็นต้นไป และจะเปิดอีกครั้งในเวลา 05.00 น. ทำให้ไม่มีใครสามารถเข้ามาในวัดแห่งนี้ได้ เพราะมีทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว โดยรอบจะเป็นกำแพงกันเขตวัด แต่ก็ยอมรับว่ามีการเข้ามาขอดูต้นพะยูงหลายครั้ง โดยบอกว่าเป็นชาวมุกดาหาร อยากมาขอดูต้นพะยูง เพราะไม่เคยเห็นอีกเลย หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีใครเข้ามาถามอีก

 

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้วัดสระบัว จะสามารถรักษาไม้พะยูงไว้ได้ด้วยความสามัคคีกันในพื้นที่ แต่วัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกหลายแห่ง ยังคงถูกคุกคามจากขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง เนื่องจากขณะนี้ไม้พะยูงในป่าเหลือน้อยลงจากถูกลักลอบตัด ทำให้วัดที่มีต้นไม้พะยูงใหญ่ กลายเป็นเป้าหมายใหม่ของขบวนการลักลอบตัดไม้พะยูง ที่ยังคงมีความต้องการสูงอยู่.

ชมคลิป

ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นปัญหาใหญ่ เนื่องจากมีการทำเป็นขบวนการ เพื่อลักลอบขนไม้พะยูงส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากมีราคาสูงและเป็นที่ต้องการของประเทศจีน ในการนำไปทำเครื่องใช้ตามความเชื่อเป็นสิ่งดึงดูดให้คนหันมากระทำความผิด จากเดิมที่มีการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ในพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์ เปลี่ยนเป็นการบุกรุกเข้าพื้นที่วัดวาอาราม ทำให้วัดที่มีการปลูกต้นพะยูง กลายเป็นเป้าหมายหลักของขบวนการค้าไม้พะยูง... 26 มี.ค. 2557 12:41 26 มี.ค. 2557 14:06 ไทยรัฐ