วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
พบสินค้ากว่า 9,000 รายการ 'โฆษณาเกินจริง' ชี้ปรับถึง 2 แสน

พบสินค้ากว่า 9,000 รายการ 'โฆษณาเกินจริง' ชี้ปรับถึง 2 แสน

  • Share:

สธ.เผย ปี 56 พบสินค้าโฆษณาเกินจริง กว่า 9,000 รายการ เร่งให้ความรู้ประชาชนก่อนตัดสินใจซื้อ พร้อมประสานภาครัฐ ทั้งบก.ปอท. และ กสทช. ดำเนินการ ชี้มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000-200,000 บาท...

เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 57 นพ.ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้เปิดประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี 2557 เรื่องสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ รู้ทันเทคโนโลยี รู้ดีโฆษณาเกินจริงโดยระบุว่า ในยุคเสรีการค้าในปัจจุบัน เป็นสภาวะเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกันสูง ผู้ประกอบการขาดการคำนึงถึงหลักสุจริตในการประกอบธุรกิจ และมีการใช้การโฆษณากระตุ้นพฤติกรรมประชาชนในการบริโภคสินค้า โดยเฉพาะการโฆษณาแฝง เช่น เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มกาแฟผสมสารสกัดที่มีคุณสมบัติด้านความงาม หรือเสริมสมรรถภาพทางเพศด้วย ซึ่งจัดเป็นสินค้าประเภทให้โทษ โดยนำเสนอตราสินค้า โลโก้ ในลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างจากวิธีการโฆษณาเดิม ผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งโทรทัศน์ วิทยุกระจายเสียง สื่อออนไลน์ ป้ายโฆษณา โดยมีเจตนาให้ผู้บริโภคจดจำตราสินค้า รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการบริโภคสินค้ามากกว่าปกติ อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ทั้งนี้ ในปี 2556 พบโฆษณาแฝง โฆษณาเกินจริงของผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 9,008 รายการ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานไปยังกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อดูแลกำกับการเผยแพร่โฆษณา และแจ้งไปยังผู้ผลิตสินค้าพร้อมดำเนินการปรับ มีโทษปรับตั้งแต่ 1,000-200,000 บาท

กฎหมายควบคุมโฆษณายังขาดประสิทธิภาพในการบังคับใช้ เพราะคำว่าโฆษณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค ..2522 มีความหมายที่ไม่ครอบคลุมไปถึงโฆษณาแฝง จึงเป็นปัญหาของคำนิยามความหมาย เป็นปัญหาทางกฎหมาย อีกทั้งรัฐยังขาดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมการโฆษณาที่มีลักษณะดังกล่าว และรูปแบบวิธีการโฆษณาแฝงที่เป็นการเฉพาะ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายเร่งให้ความรู้ความเข้าใจประชาชน เกี่ยวกับการโฆษณาแฝงและโฆษณาเกินจริง เพื่อให้รู้ทันเทคโนโลยี ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพ พร้อมยกระดับการส่งเสริมภาวะโภชนาการแก่ประชาชนในวงกว้างมากขึ้น ตามโครงการสุขภาพดี เริ่มต้นที่นี่ (Good Health Starts Here)" นพ.ทรงยศ กล่าว

ทางด้าน ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า การประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 28 มี.ค. 2557 เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ได้รับความรู้ใหม่ๆ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานด้านคุ้มครองผู้บริโภคที่ทันต่อเหตุการณ์โดยได้จัดเวทีอภิปราย ให้เจ้าหน้าที่รู้เท่าทันกระแสต่างๆ เช่น การทำตลาดเพื่อสังคม เทคนิคโฆษณา รู้หน้าไม่รู้ใจ, ฉลากหวาน มัน เค็ม : บริโภคอย่างไรให้สุขภาพดี, นวัตกรรมความงามและข้อดีข้อเสีย, เครื่องมือแพทย์ไทยก้าวไกลสู่เออีซี , การติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยา (Pharmacovigillance), การกำจัดปลวก... หรือกำจัดใคร ยุทธศาสตร์ และแนวทางการจัดการปัญหาการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง มีการนำเสนอผลงานวิชาการที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะอนุกรรมการคัดผลงานวิชาการ อย่างเข้มข้น 16 เรื่อง ประกอบผลงานวิชาการด้านยา ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา 7 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านโฆษณา 4 เรื่อง ผลงานวิชาการด้านอาหาร 4 เรื่อง และผลงานวิชาการด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค อีก 1 เรื่อง.

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้