วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"วัฏจักรหมู" ...มีแนวแก้ไข...

โดย ดอกสะแบง

เมื่อวันวาน....ผมพูดถึง “วัฏจักรหมู” หรือ Hog Cycle อันเป็นกลไกของตลาด ภาวะเศรษฐกิจกับ แนวนโยบายประชานิยมของรัฐฯ... ส่งผลให้ ราคาหมูแพง ในยามนี้

ซึ่ง....กรมการค้าภายใน ก็หาทางผ่อนปรนด้วยการจัด เนื้อหมูราคาถูกมาขายต่ำกว่าท้องตลาด ประมาณกิโลกรัมละ 10 ถึง 20 บาทในช่วงฤดูร้อนนี้ (...คาบเวลาโครงการหมูธงฟ้าจะนานเท่าใดมิได้บอกไว้...) หมูราคาแพงจะยืนอยู่ราวๆ 3 เดือน พอเข้า กรกฎาคมก็จะเริ่มลดลง และ Low ไปถึงพฤศจิกายน...!!

ราคาหมูตกต่ำอาจพออกพอใจแก่ผู้บริโภค แต่ เกษตรกรนั้นได้รับผลกระทบแบบตรงๆเต็มๆ ซ้ำซ้อนและซ้ำซาก จากขายหมูไม่ได้ราคาในขณะที่ต้นทุนการผลิตทุกย่างก้าวไม่หยุดนิ่ง อย่างเช่น ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น ค่าแรงงานสูง ค่าขนส่ง–ค่าน้ำมันแพงขึ้น ตลอดจนค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์.....ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นปัญหา

ทั้งหลายทั้งปวงคือปัจจัยการขาดทุนสะสมยาวนาน  เกษตรกรจำต้องกู้หนี้ยืมสิน และหาหนทางที่จะได้มาซึ่งเงินหมุนเวียนใช้ในกิจการฟาร์มเพื่อรักษากิจการไว้ ท้ายสุดเมื่อแบกไม่ไหวบางรายจึงต้องเลิกกิจการ

หากวิเคราะห์กันตามสถานการณ์แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นกับของ “วัฏจักรหมู” มีอยู่ไม่กี่ประเด็น เริ่มจากลักษณะทางชีวภาพ เพราะหมูมีการเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับฤดูกาล คือ จะเติบโตดีในฤดูหนาว และช้าในฤดูร้อน...เมื่อมันโตไม่ทันความต้องการราคาแพง และหากเติบโตเร็วล้นตลาดก็ถูก

อีกปัญหาคือ.....เกษตรกรส่วนใหญ่มักวางแผนเฉพาะหน้า

โดยเอาราคาปัจจุบันเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ คือเมื่อราคาสูงก็เกิดแรงจูงใจให้ขยายการเลี้ยง ก็เกิดภาวะหมูล้นตลาด จากมูลเหตุเดียวกันก็เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรรายใหม่แห่กันมาเลี้ยง....ท้ายสุดลงเอย

ทั้งรายเก่าและรายใหม่กอดคอกันตาย!!

วงจรสุกรสยามคงหลีกทางลงเหวไม่ได้...หากยังอยู่กับระบบเดิมๆ คือเลี้ยงกันแบบเสรีโดยไม่มีมาตรการรองรับที่เข้มแข็ง อาทิ ควรจดทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงและให้มีระบบการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะเพื่อลดการสูญเสียจากโรคระบาด รวมถึงการแก้ปัญหาราคาอาหารสัตว์ให้ถูกลง ....และปัจจัยอื่นๆเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้....หากได้รับการเหลียวแลและแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม ก็อาจมองเห็นแสงสว่างปากอุโมงค์กับ ความสำเร็จของวงการหมูสยาม ว่า ....เกิดเสถียรภาพ อย่างแท้จริง...!!

ดอกสะแบง

26 มี.ค. 2557 09:45 26 มี.ค. 2557 09:45 ไทยรัฐ