วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"วัฏจักรหมู" ...มีแนวแก้ไข...

"วัฏจักรหมู" ...มีแนวแก้ไข...

โดย ดอกสะแบง
27 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

เมื่อวันวาน....ผมพูดถึง “วัฏจักรหมู” หรือ Hog Cycle อันเป็นกลไกของตลาด ภาวะเศรษฐกิจกับ แนวนโยบายประชานิยมของรัฐฯ... ส่งผลให้ ราคาหมูแพง ในยามนี้

ซึ่ง....กรมการค้าภายใน ก็หาทางผ่อนปรนด้วยการจัด เนื้อหมูราคาถูกมาขายต่ำกว่าท้องตลาด ประมาณกิโลกรัมละ 10 ถึง 20 บาทในช่วงฤดูร้อนนี้ (...คาบเวลาโครงการหมูธงฟ้าจะนานเท่าใดมิได้บอกไว้...) หมูราคาแพงจะยืนอยู่ราวๆ 3 เดือน พอเข้า กรกฎาคมก็จะเริ่มลดลง และ Low ไปถึงพฤศจิกายน...!!

ราคาหมูตกต่ำอาจพออกพอใจแก่ผู้บริโภค แต่ เกษตรกรนั้นได้รับผลกระทบแบบตรงๆเต็มๆ ซ้ำซ้อนและซ้ำซาก จากขายหมูไม่ได้ราคาในขณะที่ต้นทุนการผลิตทุกย่างก้าวไม่หยุดนิ่ง อย่างเช่น ต้นทุนค่าพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น ค่าแรงงานสูง ค่าขนส่ง–ค่าน้ำมันแพงขึ้น ตลอดจนค่าวัตถุดิบอาหารสัตว์.....ซึ่งล้วนแล้วแต่ เป็นปัญหา

ทั้งหลายทั้งปวงคือปัจจัยการขาดทุนสะสมยาวนาน  เกษตรกรจำต้องกู้หนี้ยืมสิน และหาหนทางที่จะได้มาซึ่งเงินหมุนเวียนใช้ในกิจการฟาร์มเพื่อรักษากิจการไว้ ท้ายสุดเมื่อแบกไม่ไหวบางรายจึงต้องเลิกกิจการ

หากวิเคราะห์กันตามสถานการณ์แล้ว ปัญหาที่เกิดขึ้นกับของ “วัฏจักรหมู” มีอยู่ไม่กี่ประเด็น เริ่มจากลักษณะทางชีวภาพ เพราะหมูมีการเจริญเติบโตขึ้นอยู่กับฤดูกาล คือ จะเติบโตดีในฤดูหนาว และช้าในฤดูร้อน...เมื่อมันโตไม่ทันความต้องการราคาแพง และหากเติบโตเร็วล้นตลาดก็ถูก

อีกปัญหาคือ.....เกษตรกรส่วนใหญ่มักวางแผนเฉพาะหน้า

โดยเอาราคาปัจจุบันเป็นตัวกำหนดการตัดสินใจ คือเมื่อราคาสูงก็เกิดแรงจูงใจให้ขยายการเลี้ยง ก็เกิดภาวะหมูล้นตลาด จากมูลเหตุเดียวกันก็เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรรายใหม่แห่กันมาเลี้ยง....ท้ายสุดลงเอย

ทั้งรายเก่าและรายใหม่กอดคอกันตาย!!

วงจรสุกรสยามคงหลีกทางลงเหวไม่ได้...หากยังอยู่กับระบบเดิมๆ คือเลี้ยงกันแบบเสรีโดยไม่มีมาตรการรองรับที่เข้มแข็ง อาทิ ควรจดทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงและให้มีระบบการเลี้ยงที่ถูกสุขลักษณะเพื่อลดการสูญเสียจากโรคระบาด รวมถึงการแก้ปัญหาราคาอาหารสัตว์ให้ถูกลง ....และปัจจัยอื่นๆเพื่อลดต้นทุนในการผลิต

สิ่งละอันพันละน้อยเหล่านี้....หากได้รับการเหลียวแลและแก้ไขให้เกิดเป็นรูปธรรม ก็อาจมองเห็นแสงสว่างปากอุโมงค์กับ ความสำเร็จของวงการหมูสยาม ว่า ....เกิดเสถียรภาพ อย่างแท้จริง...!!

ดอกสะแบง

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้