วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

the Mayor elect

โดยปกติ adjective ต้องเอาไว้หน้าคำนามที่ตนไปขยาย เช่น a beautiful lady สตรีสวย adjective 'beautiful' ไปขยาย lady ว่า สตรีสวย

แต่ adjective 'elect' ที่หมายถึง ได้รับเลือก กลับเอาไว้หลังคำนามที่มันไปขยาย ฝรั่ง ใช้ศัพท์คำนี้ในกรณีที่ได้รับเลือกตั้งแล้ว ทว่ายังมิได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ

เมื่อตอนไปร่วมงานวัฒนธรรมที่ทะกะโอะกะ เมืองเล็กๆ ในจังหวัดโทะยะมะบนเกาะฮนชูของญี่ปุ่น ผมได้รับการแนะนำให้รู้จักกับท่านนาบูโกะ Mrs.Nabuko  is  the  Mayor  elect  of  Takaoka City.ท่านนาบูโกะเป็นนายกเทศมนตรีที่ได้รับเลือกแล้ว แต่ยังมิได้เข้าไปรับตำแหน่งของเมืองทะกะโอะกะครับ

เคยมีคนถามว่า การเลือกตั้งซ่อม  น่าจะใช้ว่าอะไร? ผมคิดว่าน่าจะใช้ a by–election

ครับ อย่างเช่น The death of the member

for Stafford will necessitate a by election. การตายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของเมืองสแตฟฟอร์ด จะทำให้ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมขึ้น

ไปประชุมที่สิงคโปร์ สมาชิกสภาผู้แทนสิงคโปร์ถามถึงวุฒิสภาของประเทศไทย ผมตอบว่า The Thai Senate is composed ofboth elected and nominated members. วุฒิสภาของไทยประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาที่เลือก

ตั้งและได้รับการแต่งตั้ง  ผู้อ่านท่านครับ ถ้าผมไม่ใช้คำว่า nominated members ผมก็สามารถเลี่ยงไปใช้ appointed membersแทนได้

ถ้าท่านต้องการจะสื่อว่า ได้มาด้วยการเลือก ตั้ง  หรือ เลือกได้   ผมก็ขอแนะนำให้ใช้ adjective 'elective' นะครับ The office is elective. ประโยคนี้หมายถึง ตำแหน่งนี้บรรจุด้วยการเลือกตั้ง หรือ elective subject  ก็คือ วิชาเลือก นั่นเองครับ.

คุณนิติ นวรัตน์

26 มี.ค. 2557 09:10 26 มี.ค. 2557 09:10 ไทยรัฐ