วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผู้ว่าฯกทม. ห่วงสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน เหตุเพลิงไหม้'บ่อขยะแพรกษา'

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตรผู้ว่าฯ กทม. ห่วงใยสุขภาพผู้ปฏิบัติงานกรณีเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา ระดม ทีมแพทย์ ตรวจสุขภาพ

วันที่ 25 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมกรุงเทพมหานคร ห่วงใยสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน กรณีเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานกรณีเพลิงไหม้ บ่อขยะ ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 16-22 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยมี พล.ต.ต.อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายบรรจง สุขดี รองปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานกรณีไฟไหม้บ่อขยะแพรกษา จำนวน 200 คน ร่วมงาน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

จากเหตุการณ์เพลิงไหม้บ่อขยะที่ ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ ส่งผลให้มีควันฟุ้งกระจายเข้ามาในเขตพื้นที่ ของกรุงเทพมหานคร ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยกรุงเทพมหานคร ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานเขต ร่วมกันปฏิบัติการลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ดูแลสุขภาพพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชน แม้ว่าขณะนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวได้สงบลงแล้ว แต่เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังคงให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง ด้วยความห่วงใยกรุงเทพมหานคร จึงจัดกิจกรรมกรุงเทพมหานครห่วงใยสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน กรณีเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะแพรกษา ขึ้น เพื่อตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงาน เช่น การตรวจสมรรถภาพปอด การตรวจ x-ray ปอด การเจาะตรวจเลือดดัชนีชีวภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำในการรักษาสุขภาพ ซึ่งในรายที่มีความผิดปกติผู้ป่วยจะได้รับการส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาล

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เพลิงไหม้บ่อขยะ ต.แพรกษา จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ประชาชนบางส่วนเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ และระบบผิวหนัง กทม.มีความห่วงใยในสุขภาพของพี่น้องประชาชน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และสำนักการระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าให้การช่วยเหลือ และจัดหน่วยบริการดูแลสุขภาพเบื้องต้นพร้อมให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชน และขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ดังกล่าว

กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละและอุทิศตนในการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของทุกคนซึ่งมีโอกาสได้รับมลพิษต่างๆ จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งควัน ก๊าซของเสีย ที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ผิวหนังร่างกาย และการบาดเจ็บ ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพระยะยาว

ดังนั้น ในเบื้องต้นจึงได้ขอความอนุเคราะห์จากสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข ในการระดมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสุขภาพแก่ทุกคน หากพบความผิดปกติใดๆ จะเร่งให้การรักษา ดูแล และเฝ้าระวังสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องให้หายจากอาการเจ็บป่วยโดยเร็วที่สุดต่อไป

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตรผู้ว่าฯ กทม. ห่วงใยสุขภาพผู้ปฏิบัติงาน กรณีเหตุเพลิงไหม้บ่อขยะ"แพรกษา" สมุทรปราการ ระดม ทีมแพทย์ ตรวจสุขภาพ 26 มี.ค. 2557 03:41 26 มี.ค. 2557 04:30 ไทยรัฐ