วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้อมคอกขยะอิเล็กทรอนิกส์

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากขณะนี้การคัดแยกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนคัดแยกโดยคนเก็บของเก่าหรือซาเล้งที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ได้ เพราะขณะนี้ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมามีปริมาณ 20.88 ล้านเครื่อง เช่น โทรศัพท์มือถือ-บ้าน 9.14 ล้านเครื่อง โทรทัศน์ 2.43 ล้านเครื่อง อุปกรณ์เล่นภาพหรือเสียงขนาดพกพา 3.3 ล้านเครื่อง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 1.99 ล้านเครื่อง เครื่องแฟกซ์ 1.5 ล้านเครื่อง เครื่องปรับอากาศ 710,000 เครื่อง ตู้เย็น 872,000 เครื่อง

ขณะที่ในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณซากขยะอิเล็กทรอนิกส์รวม 22.08 ล้านเครื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นโทรศัพท์มือถือ-บ้าน และในปี 2559 ก็คาดว่าจะมีซากขยะอิเล็กทรอนิกส์รวม 24.31 ล้านเครื่อง ทั้งนี้ กรอ.มีหน้าที่ดูแลการกำจัดเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโรงงานอุตสาหกรรม แต่แหล่งกำเนิดขยะอิเล็กทรอนิกส์อีกส่วนที่ยังไม่มีการดูแลจริงจัง คือขยะอิเล็กทรอนิกส์จากบ้านเรือน หรือตามชุมชนต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะกำจัดไม่ถูกวิธี ก่อให้เกิดอันตรายได้

สำหรับกฎหมายที่จะออกมาควบคุมการกำจัดซากหรือขยะอิเล็กทรอนิกส์ให้ถูกวิธี กรอ.อยู่ระหว่างการหารือกับกรมควบคุมมลพิษว่าจะเป็นรูปแบบใด โดยสาระสำคัญคือต้องให้บริษัทผู้ผลิต สินค้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ามีส่วนรับผิดชอบในการกำจัดด้วย เช่น ที่ต่างประเทศจะกำหนดจุดรับซื้อคืน แต่ของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร จะมีการสรุปกันอีกครั้ง ส่วนในปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีกฎหมายมารองรับ ระหว่างนี้จะรณรงค์ให้เทศบาลต่างๆหรือท้องที่ต่างๆ หาจุดรับทิ้งซากอิเล็กทรอนิกส์เพื่อไปกำจัดให้ถูกวิธี.

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลักดันการออกกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 26 มี.ค. 2557 02:35 26 มี.ค. 2557 02:35 ไทยรัฐ