วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ผุดบัญญัติ10ประการจัดระบบแท็กซี่

ผุดบัญญัติ10ประการจัดระบบแท็กซี่

  • Share:

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ทาง ขบ.ร่วมกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่เพื่อขอความร่วมมือในการช่วยตรวจสอบและคุมเข้มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ให้มีมาตรฐานและขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบบัญญัติ 10 ประการอย่างเคร่งครัด เพื่อลดปัญหาการร้องเรียน และเป้าหมายต้องการยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและใส่ใจในบริการ

สำหรับบทบัญญัติ 10 ประการ ได้แก่ การจัดทำประวัติผู้ขับรถ จดและแจ้งทันทีที่เปลี่ยนคนขับ จับตัวผู้กระทำผิด ตรวจให้ตรงตามประเภทใบขับขี่ มีการดูแลสภาพรถให้ปลอดภัย ไม่ปฏิเสธผู้โดยสารยึดมั่นในอาชีพอย่างสุจริต มีจิตบริการ รถไม่ผ่านจดทะเบียนไม่ใช้ และร่วมใจสร้างสรรค์พัฒนาสู่สากล

นายอัฌษไธค์กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2535 รถแท็กซี่มิเตอร์เริ่มเป็นบริการรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องต่อรองราคา แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เกิดปัญหามากมายจากการร้องเรียนผ่านศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร 1584 ช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.2556-ก.พ.2557) มียอดร้องเรียน 10,070 ราย ความผิดส่วนใหญ่คือปฏิเสธไม่รับผู้โดยสาร แสดงกิริยาไม่สุภาพ ขับรถประมาทหวาดเสียว ไม่ส่งผู้โดยสารตามที่ตกลง และไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร เป็นต้น

“ปัญหาร้องเรียนเรื่องบริการรถแท็กซี่ ทำให้ต้องเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆอย่างต่อเนื่อง จึงต้องขอความร่วมจากผู้ประกอบการให้ตระหนักในเรื่องนี้”

นายอัฌษไธค์ระบุว่า ส่วนบทลงโทษนั้น กรณีที่ไม่จัดทำประวัติผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ไม่ดำเนินการจดและแจ้งทันทีที่เปลี่ยนตัวคนขับ หรือปฏิเสธผู้โดยสาร จะถูกปรับไม่เกิน 1,000 บาท ส่วนเจ้าของรถให้ผู้ไม่มีใบขับขี่สาธารณะมาขับรถ รถที่ไม่ได้เสียภาษีประจำปีหรือใช้รถที่มีส่วนควบหรืออุปกรณ์ไม่ครบจะต้องถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท และหากมีการนำรถที่ไม่ได้จดทะเบียน หรือนำรถป้ายแดงมาวิ่งรับส่งผู้โดยสาร ต้องถูกปรับไม่เกิน 10,000 บาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้