วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สช.ใช้หลักจิตวิทยาศึกษาเด็ก

สช.ใช้หลักจิตวิทยาศึกษาเด็ก

  • Share:

ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดประชุมผู้บริหารและครูฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน เรื่อง ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา เพื่อร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษาอาชีวะ บทบาทหน้าที่ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของครูฝ่ายปกครอง โดยวิเคราะห์จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และใช้กระบวนการทางจิตวิทยาเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน นักศึกษา อย่างมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติให้ได้ผลจริง ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างครูฝ่ายปกครองร่วมกันในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน นักศึกษา เนื่องจากเด็กกลุ่มนี้อยู่ในช่วงวัยรุ่น ซึ่งเป็นวัยอยากรู้อยากลอง ดังนั้น การนำจิตวิทยามาใช้เรียนรู้และทำความเข้าใจพฤติกรรมของเด็กจึงน่าจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดปัญหาอาชีวะ ทั้งการทะเลาะวิวาท ยาเสพติด ทำให้นักเรียนนักศึกษาอาชีวะมีพฤติกรรมปรับเปลี่ยนไปในทางที่เหมาะสม.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้