วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดสระเกศเตรียมตั้งสถาบันญาโณทยฯ

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า วัดสระเกศฯเตรียมเปิดสำนักปฏิบัติธรรม โดยจะใช้ชื่อว่า สถาบันญาโณทยธรรมสถาน ซึ่งนอกจากจะสอนเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมแล้ว จะมีการเปิดสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามคำปรารภของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ และอดีตประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ที่ท่านต้องการให้มีการสอนธรรมะให้กับชาวต่างชาติ พร้อมกันนี้ที่สถาบันดังกล่าวยังจะมีการสอนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วย ทั้งนี้ การจัดตั้งสถาบันดังกล่าวอยู่ในระหว่างการออกแบบตัวอาคาร และวางแนวทางในการสอนปฏิบัติธรรม รวมทั้งต้องเตรียมการในการรับพระสงฆ์ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งยังต้องสามารถสอนปฏิบัติธรรมเป็นภาษาอังกฤษมาอยู่ที่สถาบันดังกล่าวด้วย

เจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวต่อไปว่า จะสานต่องานทั้งหมดที่สมเด็จพระพุฒาจารย์เคยพูดไว้ รวมทั้งการสร้างซุ้มประตูวัดใหม่ ดังนั้นตนจะสร้างซุ้มประตูเข้าวัดใหม่ และได้ออกแบบแล้วโดยจะดำเนินการก่อสร้างในเร็วๆนี้.

พระพรหมสุธี (เสนาะ ปญฺญาวชิโร) เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) กล่าวว่า วัดสระเกศฯเตรียมเปิดสำนักปฏิบัติธรรม โดยจะใช้ชื่อว่า สถาบันญาโณทยธรรมสถาน ซึ่งนอกจากจะสอนเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมแล้ว จะมีการเปิดสอนธรรมะเป็นภาษาอังกฤษด้วย 26 มี.ค. 2557 01:05 26 มี.ค. 2557 01:05 ไทยรัฐ