วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หวั่นปิดเทอมเด็กติดเกม-"ชาย" ลุยปั้นกิจกรรมดี

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชน ที่เกิดขึ้นภายในร้านเกม ระหว่างปี 2556-ก.พ. 2557 พบว่า มีปัญหาที่น่าห่วงทั้งเรื่องเด็กติดเกม การเสพสื่อที่ไม่เหมาะสม และเกินเวลา รวมถึงใช้คำหยาบคาย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กและเยาวชนไทยมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่บกพร่อง ดังนั้น ในช่วงปิดเทอมเยาวชนจะเลือกใช้บริการร้านเกมมากกว่าปกติ สวธ. จึงจัดส่งเจ้าหน้าที่ ไปให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการประกอบกิจการร้านเกมให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและผู้ปกครอง ให้สอดส่องดูแลพฤติกรรมการเข้าใช้บริการอย่างเข้มงวด

อธิบดี สวธ. กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกัน สวธ. ยังได้มอบนโยบายส่งเสริมการจัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน ในการจัดแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม ภายในศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (ศวท.) ช่วงวันพฤหัสบดี-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 13.00-17.00 น. เพื่อให้เด็กๆฝึกปฏิบัตินำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และต่อยอดนำไปใช้เป็นวิชาชีพในอนาคต ได้แก่ กิจกรรมทำอาหาร การแสดง มวยไทย การวาดภาพสร้างสรรค์ การหล่อแบบการวาดภาพหุ่นนิ่ง การพากย์เสียง และลีลาศ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2558 ให้มีการดำเนินการต่อเนื่อง และจะมีการปรับปรุงพื้นที่ ศวท.สำหรับจัดกิจกรรมต่อเนื่อง โดยจะเริ่มปรับภูมิทัศน์โดยรอบและปรับปรุงที่นั่งภายในหอประชุมใหญ่ด้วย.

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า สวธ. ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเด็กและเยาวชน ที่เกิดขึ้นภายในร้านเกม ระหว่างปี 2556-ก.พ. 2557 พบว่า มีปัญหาที่น่าห่วงทั้งเรื่องเด็กติดเกม การเสพสื่อที่ไม่เหมาะสม และเกินเวลา 26 มี.ค. 2557 01:00 ไทยรัฐ