วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"คำตอบ" เพื่อทางออกของประเทศ

โดย สายล่อฟ้า

หากจะถามว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูปฯหรือไม่ คำตอบมันก็คือความล้มเหลวจากการ บริหารและปกครองจนนำไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนไทยด้วยกันเองที่เป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นไปอย่างชัดเจน

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ระบบราชการ ความเหลื่อมล้ำ เหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องมีการแก้ไขกันอย่างจริงจัง

ที่ผ่านมาแม้จะมีการดำเนินการเพื่อการปฏิรูปฯหลายชุดหลายคณะจนออกมาเป็นผลสำเร็จรูป แต่ทว่าก็เป็นได้เพียงแค่เนื้อหาในเอกสารในกระดาษเท่านั้น  เพราะไม่ได้มีการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

พูดอย่างตรงไปตรงมาก็คือ ไม่มีการปฏิรูปฯแต่อย่างใด

นั่นเพราะนักการเมือง พรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังต้องการให้การเมืองคงสภาพเดิม ไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลง

เพราะระบบการเมืองและสภาพที่เป็นจริงของประเทศ สามารถสนองผลประโยชน์ให้แก่พวกเขาอย่างเต็มที่ แล้วเรื่องอะไรจะไปแก้ไข

นักการเมืองจึงใหญ่โตคับบ้านคับเมือง

นั่นคือจุดสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาทับถมสะสมกันมาเรื่อยๆ จากเบาก็เป็นหนัก จนนำไปสู่วิกฤติจากการเมือง ก็ร้อยเรียงไปสู่ปัญหาอื่นๆ เป็นลูกโซ่และกลายเป็น “วิกฤติประเทศ” อย่างช่วยไม่ได้นั่งมองกันตาปริบๆ มานานแล้ว

สุดท้ายก็แปรสภาพเป็นระบอบ “ทักษิณ” นำไปสู่ความขัดแย้งอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในสังคมประเทศไทย

การปฏิรูปประเทศจึงเป็นความต้องการของสังคมโดยรวม เพื่อต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นจริงเป็นจัง มิฉะนั้นประเทศไทยไปไม่รอดแน่

แม้แต่รัฐบาลและเครือข่ายที่ยังไม่เคยแสดงความเห็น หรือให้ความสำคัญกับคำว่าปฏิรูปนั่นก็เพราะ เป็นความจำเป็นทางการเมืองของพวกเขาที่มิอาจต้านกระแสได้ ก็ขอร่วมขบวนด้วย เพียงแต่ตั้งเงื่อนไขว่าต้องเลือกตั้งก่อนปฏิรูป

นั่นก็คือรัฐบาลไม่ต้องลาออก เลือกตั้งแล้วค่อยปฏิรูปหรือทำคู่ขนานกันไป อันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้นำไปสู่ประเด็นขัดแย้ง ที่ทำให้การเมืองดำอยู่ใน “หลุมดำ” ที่ยังหาทางออกไม่ได้

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 57 ที่ผ่านมาจนทำไปสู่การเลือกตั้งโมฆะว่า ที่จริงแล้วน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้ทุกฝ่ายนำไปคิดเพราะแม้ว่าการเลือกตั้งจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย

แต่ในเมื่อความเห็นของประชาชนยังเป็น 2 ฝ่าย การเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก็คงไม่ใช่หนทางในการแก้ไขปัญหา เพราะคำตอบมันก็ได้ออกมาแล้วว่ามีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หากจะให้มีการเลือกตั้งกันในสภาพอย่างนี้ มันจะมีประโยชน์อันใดเล่า

รัฐบาลและผู้สนับสนุนไม่พอใจคำตัดสินของศาล และองค์กรอิสระ ถึงขั้นไม่ยอมรับ นั่นก็หมายความว่า มีความต้องการที่จะให้มีการปฏิรูปในส่วนนี้ มีทางเดียวก็คือร่วมมือกันปฏิรูปเสียก่อนแล้วค่อยมาเลือกตั้งกันใหม่

ว่าที่จริงแล้วหลายฝ่ายวิเคราะห์และเห็นตรงกันว่า แม้จะมีการปฏิรูปก่อน พรรคเพื่อไทยก็ยังมีโอกาสที่จะชนะการเลือกตั้งอย่างที่คนในพรรคเพื่อไทย ที่มั่นใจอย่างนั้นมาตลอด แล้วไฉนเล่าจะกลัวไปไย

นี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้น

และเป็นความจริงที่จะทำอย่างไรเพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมกันหาทางออก เพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้แบบที่สามารถรับกันได้ อยู่ร่วมสังคมกันได้

“คำตอบ” ของประเทศมันน่าจะอยู่ตรงนี้.


“สายล่อฟ้า”

25 มี.ค. 2557 12:07 25 มี.ค. 2557 12:07 ไทยรัฐ