วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม็อบข้าวโพดบุก ป.ป.ช.น่าน วอนรับวินิจฉัยกรณีร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐทุจริต

กลุ่มแกนนำเกษตรกรข้าวโพด ขอความช่วยเหลือไต่สวนและวินิจฉัยและด้านคดีความ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บริหารระดับสูงทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจนเป็นเหตุให้เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้รับความเสียหาย...

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 57 เวลา 14.45 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช.น่าน ถนนสุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน ได้มี นายสมบูรณ์ สุทธเขต เกษตรกรและผู้แทนที่ได้รับมอบอำนาจจากเครือข่ายชาวไร่ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดน่าน และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด จำนวนกว่า 70 คน เป็นผู้ที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก กรณีที่รัฐบาลได้มีมติครม.วันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2556 เรื่องโครงการมาตรการแทรกแซงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 56-57 ที่ผ่านมา


โดยหลักการที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร จากกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูง คือ 1. เกษตรจังหวัดน่าน ออกใบรับรองไม่ได้และล่าช้า และ 2. พาณิชย์จังหวัดน่าน ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มีเจตนาที่จะทุจริต กล่าวคือให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการมากกว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตัดหรือลบรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือว่าจะได้เงินค่าชดเชย ทั้งๆ ที่เกษตรกร ดังกล่าวได้พยายามตรวจสอบรายชื่อตลอดเวลาว่าตนเองนั้นมีรายชื่อที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างแน่นอน

และล่าสุดตรวจสอบรายชื่อปรากฏ ว่า รายชื่อถูกตัดหรือลบออกไปแล้ว ทั้งๆ ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถตัดหรือลบรายชื่อได้เลย (โดยเกษตรกรสามารถจำหน้าเจ้าหน้าที่ที่ช่วยตรวจสอบรายชื่อและมีรายชื่อปรากฏจริง) เนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่พาณิชย์ได้แจ้งให้ เกษตรกรทราบว่าผู้ประกอบการจะจ่ายเงินชดเชยให้รายละ 3,500 บาท หรือข้าวโพด จำนวน 2,500 กก. จะยินยอมหรือไม่ ปรากฏว่าเกษตรกรไม่ยินยอม และท้ายที่สุด เกษตรกรก็ถูกตัดรายชื่อออกไป ทั้งๆ ที่ความจริง เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ประกอบการ ไม่สามารถที่จะลบหรือตัดรายชื่อเกษตรกร ถ้าเกษตรกรไม่ยินยอม และที่สำคัญเกษตรกรต้องได้รับเงินค่าชดเชยตามจำนวนน้ำหนัก และความชื้นเท่านั้น ไม่ใช่โดยค่าเฉลี่ย โดยที่เกษตรกรไม่ได้รับรู้และไม่ความยินยอมอย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้เสียหาย จึงขอความกรุณาและความเมตตามายังท่านประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ช่วยไต่สวนและวินิจฉัย เพื่อดำเนินการไปตามอำนาจและหน้าที่ของ ป.ป.ช.ต่อไป และช่วยแจ้งให้ DSI เข้ามาตรวจสอบด้วย และขอความกรุณาท่านประธานสภาทนายความจังหวัดน่าน ให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและทนายความ เพื่อดำเนินคดีทั้งทางอาญา วินัย และทางแพ่ง กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอให้การช่วยเหลือด้านทนายความให้กับแกนนำเกษตรกรที่ถูกออกหมายจับ จำนวน 4 คน และถูกดำเนินคดีอาญาอย่างไม่เป็นธรรม เข้าข่ายขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ต้อง ด้วย มาตรา 157 อาญา อย่างชัดเจน.

 

กลุ่มแกนนำเกษตรกรข้าวโพด ขอความช่วยเหลือไต่สวนและวินิจฉัยและด้านคดีความ กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้บริหารระดับสูงทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ จนเป็นเหตุให้เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้รับความเสียหาย... 24 มี.ค. 2557 17:31 24 มี.ค. 2557 18:28 ไทยรัฐ