วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สศก.คาดภัยแล้งกระทบผลผลิตทางเกษตรไตรมาสแรกลดลง 0.5%

สศก.คาดภัยแล้งกระทบผลผลิตทางเกษตรไตรมาสแรกลดลง 0.5%

  • Share:


สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) คาดภัยแล้งคุกคามหลายพื้นที่ ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไตรมาสแรกลดลงร้อยละ 0.5 ย้ำไม่มีน้ำพอทำนาปรังรอบสอง คาดปริมาณผลผลิตข้าวปีนี้ลดลง 3 ล้านตัน...

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ขยายตัวร้อยละ 0.5 จากแรงขับเคลื่อนในสาขาพืชจากผลผลิตพืชที่สำคัญ เช่น ข้าวนาปี อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ และผลผลิตปศุสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ สุกร ไข่ไก่ และน้ำนมดิบ รวมถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักจะทำให้การส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์มีทิศทางที่ดีขึ้น เงินบาทที่อ่อนค่าลง ทำให้ราคาสินค้าเกษตรภายในประเทศปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับการผลิตทางการเกษตรในช่วงไตรมาส 2 ยังคงมีความเสี่ยงจากภาวะภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงที่อาจยาวไปจนถึงต้นฤดูเพาะปลูกในเดือนพฤษภาคมนี้ ซึ่งจะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตสินค้าเกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะข้าวนาปรังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนที่จะได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากปริมาณน้ำในเขื่อนสำคัญคือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ มีไม่เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบสอง

นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ผลผลิตข้าวนาปรังปีนี้ จะหายไปประมาณ 3 ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิตข้าวทั้งปี ประมาณ 36 ล้านตัน แบ่งเป็นนาปี 28 ล้านตัน และนาปรัง 8 ล้านตัน โดยได้สั่งการให้กรมการข้าว จัดทำข้อมูลส่งให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้เสร็จภายในเดือนมีนาคม ถึง เมษายนนี้ เพื่อพิจารณาเลือกพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการเพาะปลูกข้าวนาปี ให้เหมาะสมกับพื้นที่ ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกข้าว 70 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่เหมาะสม 43 ล้านไร่ และพื้นที่ไม่เหมาะสม 17 ล้านไร่ โดยได้เปลี่ยนพื้นที่เป็นปลูกอ้อยแทน ปี 2557 ดำเนินการไปแล้ว 1.2 แสนไร่

สำหรับ ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรทั้งปีนี้ คาดว่า จะขยายตัวร้อยละ 2.3-3.3 สาขาพืชจะขยายตัวร้อยละ 2.5-3.5 สาขาปศุสัตว์ขยายตัวร้อยละ 1.5-2.5 สาขาประมงขยายตัวร้อยละ 0.5-1.5 สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัวร้อยละ 0.8-1.8 และสาขาป่าไม้จะขยายตัวร้อยละ 2.2-3.2

ขณะที่ราคาพืชผลทางการเกษตรโดยภาพรวมยังดี แต่ผลไม้ที่ต้องจับตาดูในช่วงสั้นนี้ คือ ลิ้นจี่ที่กำลังเร่งระบายออกสู่ตลาดโดยเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาราคาตกต่ำ ลำไยยังอยู่ในช่วงการจับตาดูปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงหลังเดือนเมษายนนี้ และยางพาราที่ยังเผชิญกับปัญหาราคาตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรจะต้องปรับตัวโดยการลดต้นทุนการผลิต เพราะผลผลิตยางจากหลายประเทศมีจำนวนมากและไทยส่งออกยางพาราในปริมาณมากถึงร้อยละ 78 จึงยากที่จะควบคุมราคา.

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้