วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไฟเขียว ร.ร.เอกชน 'ขึ้นค่าเทอม' ปี 57

กช.ส่งหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนไฟเขียว 'ขึ้นค่าเทอม' ปี 2557 หลังมีผู้บริหารสอบถามจำนวนมาก คาดช่วยให้เอกชนบริหารงานได้คล่องตัวขึ้น...

เมื่อวันที่ 24 มี.ค.57 ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ได้ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดทุกจังหวัดแล้ว เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นของโรงเรียนเอกชนในระบบ ปีการศึกษา 2557 เพื่อแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนทุกแห่งทราบว่า โรงเรียนเอกชนกำหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นขึ้นใหม่ได้ แต่เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนรายบุคคล ที่ได้รับแล้วต้องไม่เกินอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ หลังมีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอบถามเข้ามาจำนวนมาก

เลขาธิการ กช.กล่าวอีกว่า ส่วนราชการที่เบิกสวัสดิการจะเป็นผู้พิจารณาให้เบิกค่าเล่าเรียน ส่วนที่เกินได้จากรายการค่าธรรมเนียมอื่น แต่ต้องไม่รวมถึงค่าลงทะเบียนล่าช้า ค่าลงทะเบียนเรียนซ้ำ เพื่อปรับผลการเรียนหรือรีเกรด ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าประกันชีวิต ค่าประกันของเสียหาย ค่าหอพัก ค่าสาธารณูปโภค ค่าอาหาร ค่าซักรีด ค่าเครื่องแบบ และค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ทั้งนี้ เมื่อโรงเรียนได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นใหม่แล้ว ต้องทำเป็นประกาศสำหรับเผยแพร่ส่งถึง สช.จังหวัด เพื่อทำเรื่องแจ้งอย่างเป็นทางการ ถึง สช.ต่อไป อย่างไรก็ตาม การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น จะช่วยให้โรงเรียนเอกชนบริหารงานได้คล่องตัวบ้างแต่ไม่มากนัก เพราะเวลานี้การบริหารเป็นไปด้วยความยากลำบาก เนื่องจากรายได้ที่เข้ามาไม่สะท้อนค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่สามารถปรับขึ้นค่าเล่าเรียนได้ เพราะผูกติดอยู่กับเงินอุดหนุนรายหัวภาครัฐ ซึ่งผู้เกี่ยวข้องได้ศึกษาแนวทางที่จะเสนอรัฐบาลชุดใหม่พิจารณาปรับเพิ่ม เงินอุดหนุนรายหัวให้เหมาะสมกับความเป็นจริงไว้แล้ว.

 

 

 

กช.ส่งหนังสือถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนไฟเขียว 'ขึ้นค่าเทอม' ปี 2557 หลังมีผู้บริหารสอบถามจำนวนมาก คาดช่วยให้เอกชนบริหารงานได้คล่องตัวขึ้น... 24 มี.ค. 2557 15:17 24 มี.ค. 2557 15:56 ไทยรัฐ