วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เรืองไกร' ยื่น กกต.ระงับเลือกตั้ง ส.ว.

"เรืองไกร"ยื่น กกต.ระงับ เลือกตั้ง ส.ว.หวั่นเป็นโมฆะ เหตุตรา พ.ร.ฎ.มิชอบ ก่อนวันที่ ส.ว.เลือกตั้งจะสิ้นสุดลงตามวาระ ถึง 4 วัน…

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ได้ทำหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้พิจารณาว่า ควรยับยั้งการเลือกตั้ง ส.ว.เอาไว้ก่อนหรือไม่ เนื่องจากพบว่า พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตั้ง ส.ว.เป็นการทั่วไป พ.ศ.2557 มีปัญหาความไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะจากหมายเหตุท้าย พ.ร.ฎ.ระบุไว้ชัดเจนว่า ส.ว.เลือกตั้งจะสิ้นสุดลงเมื่อถึงคราวออกตามวาระในวันที่ 2 มี.ค.2557 แปลว่า การตรา พ.ร.ฎ.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 118 วรรคหนึ่ง ต้องกระทำตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค.เป็นต้นไป แต่เมื่อตรวจดู พ.ร.ฎ.กลับพบว่า ตราขึ้นเมื่อวันที่ 26 ก.พ.2557 จึงเป็นการตราก่อนวันที่ ส.ว.เลือกตั้งจะสิ้นสุดลงตามวาระ ถึง 4 วัน

นอกจากนี้ พ.ร.ฎ.ฉบับนี้ กกต.เป็นผู้เสนอให้ตราขึ้น โดยมีประธาน กกต.เป็นผู้รักษาการ ดังนั้น การเลือกตั้งส.ว.ที่มาจากการตราโดยไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 118 วรรคหนึ่ง จึงเป็นกรณีที่ กกต.ต้องทำการแก้ไขและระงับยับยั้งมิให้เกิดขึ้น เพราะจะมีผลให้การเลือกตั้ง เป็นโมฆะตามมา ดังกรณีเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 2 ก.พ. และเสียเงินงบประมาณแผ่นดินอีกหลายพันล้านบาทโดยเปล่าประโยชน์ และควรดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ฎ.ให้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ.

"เรืองไกร"ยื่น กกต.ระงับ เลือกตั้ง ส.ว.หวั่นเป็นโมฆะ เหตุตรา พ.ร.ฎ.มิชอบ ก่อนวันที่ ส.ว.เลือกตั้งจะสิ้นสุดลงตามวาระ ถึง 4 วัน… 24 มี.ค. 2557 14:54 24 มี.ค. 2557 15:39 ไทยรัฐ