วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.สรุป ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้า

กทม.สรุปยอด ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้า ทั้งในและนอกเขตจังหวัด

วันที่ 23 มี.ค. 57 สำนักปกครองและทะเบียน กรุงเทพมหานคร รายงานจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทั้งในเขตจังหวัดและในเขตจังหวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งบรรยากาศการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด ทั้งหมด  33,280 คน  จากที่มาลงทะเบียน  896,610 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.71  ส่วนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตจังหวัด จำนวน 2,903 คน จากผู้มาลงทะเบียนทั้งหมด 3,243 คิดเป็นร้อยละ 89.52 โดยผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งแบ่งเป็นรายเขต ดังนี้

1.เขตคลองเตย นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 14,278 คน มาใช้สิทธิ 497 คน คิดเป็นร้อยละ 3.48  ในเขตจังหวัด ลงทะเบียน 39 คน  ใช้สิทธิ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 97.44  2.เขตคลองสาน นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 14,687 คน มาใช้สิทธิ 822 คน คิดเป็นร้อยละ 5.60 ในเขตจังหวัด ลงทะเบียน 67คน ใช้สิทธิ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 89.55  3.เขตคลองสามวา มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งลงทะเบียน 55 คน มาใช้สิทธิ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 94.55 นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 7,756 คน มาใช้สิทธิ 247 คน คิดเป็นร้อยละ 3.18 4.เขตคันนายาว นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 10,729 คน มาใช้สิทธิ 261 คน คิดเป็นร้อยละ 2.43 ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 33 คน มาใช้สิทธิ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 84.85  5.เขตจตุจักร นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 24,557 คน มาใช้สิทธิ 902 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 138 คน มาใช้สิทธิ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 93.48  6.เขตจอมทอง  นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 12,928 คน มาใช้สิทธิ 373 คน คิดเป็นร้อยละ 2.89 ในเขตเจังหวัดทะเบียน 54 คน มาใช้สิทธิ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59  7.เขตดอนเมือง นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 10,578 คน มาใช้สิทธิ 550 คน คิดเป็นร้อยละ 5.20 ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 77 คน มาใช้สิทธิ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62  8.เขตดินแดง นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 25,359 คน มาใช้สิทธิ 845 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33  ในเขตจังหวัด ลงทะเบียน 42 คน มาใช้สิทธิ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62  9.เขตดุสิต นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 12,159 คน มาใช้สิทธิ  849 คน คิดเป็นร้อยละ 6.98  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 65 คน มาใช้สิทธิ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 86.15  10.เขตตลิ่งชัน นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 9,048 คน มาใช้สิทธิ 490 คน คิดเป็นร้อยละ 5.21 ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 108 คน มาใช้สิทธิ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 

11.เขตทวีวัฒนา นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 7,604 คน มาใช้สิทธิ 383 คน คิดเป็นร้อยละ 5.04  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 84 คน มาใช้สิทธิ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 86.90  12.เขตทุ่งครุ  นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 13,790 คน มาใช้สิทธิ 497 คน คิดเป็นร้อยละ 3.60 ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 66 คน มาใช้สิทธิ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 78.79 13.เขตธนบุรี  นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 9,108 คน มาใช้สิทธิ 503 คน คิดเป็นร้อยละ 5.52 ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 41 คน มาใช้สิทธิ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 90.24 14.เขตบางกะปิ  นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 87,041 คน มาใช้สิทธิ 3,165 คน คิดเป็นร้อยละ 3.64  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 75 คน มาใช้สิทธิ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 90.67  15.เขตบางกอกน้อย นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 11,593 คน มาใช้สิทธิ 486 คน คิดเป็นร้อยละ 41.19  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 51 คน มาใช้สิทธิ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 96.08   16.เขตบางกอกใหญ่  นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 8,883 คน มาใช้สิทธิ 483 คน คิดเป็นร้อยละ 5.44  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 25 คน มาใช้สิทธิ 24 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.00 17.เขตบางขุนเทียน นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 49,864 คน มาใช้สิทธิ 1,137 คน คิดเป็นร้อยละ 2.28   ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 61 คน มาใช้สิทธิ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 93.44  18.เขตบางเขน  นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 27,132 คน มาใช้สิทธิ 1,164 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 107 คน มาใช้สิทธิ 96 คน คิดเป็นร้อยละ 89.72  19.เขตบางคอแหลม นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 14,603 คน มาใช้สิทธิ 496 คน คิดเป็นร้อยละ 3.40  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 50 คน มาใช้สิทธิ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 96.00  20.เขตบางแค  นอกเขตจังหวัดลงทะเบียน 15,523 คน มาใช้สิทธิ 401 คน คิดเป็นร้อยละ   2.58  ในเขตจังหวัดลงทะเบียน 75 คน มาใช้สิทธิ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 84

กทม.สรุปยอด ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้า ทั้งในและนอกเขตจังหวัด 24 มี.ค. 2557 03:42 24 มี.ค. 2557 03:58 ไทยรัฐ