วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า มจธ.ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility, NBF) ตามมาตรฐาน GMP เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตยาและวัคซีนใช้เองและเป็นการลดการนำเข้า ลดการ พึ่งพายาชีววัตถุจากต่างประเทศ โดยโรงงานยาชีววัตถุ ตั้งในพื้นที่ของ มจธ.วิทยาเขตบางขุนเทียน เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงการวิจัยและทดลองในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม เป็นการขยายขนาดการผลิตในระดับต้นแบบก่อให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์ ทั้งยังสามารถสร้างองค์ความรู้และศักยภาพทางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพในการผลิตยารักษาโรคของประเทศไทย โดยในอีก 1-2 ปีนี้ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุ จะดำเนินการได้เต็มรูปแบบตามมาตรฐาน GMP.

รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดเผยว่า มจธ.ร่วมกับศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) จัดตั้งโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ (National Biopharmaceutical Facility, NBF) ตามมาตรฐาน GMP 24 มี.ค. 2557 02:28 24 มี.ค. 2557 02:28 ไทยรัฐ


advertisement