วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แย้งเปิดช่องสาขาอื่นได้ตั๋วครูอัตโนมัติ

ติง ศธ.ปล่อยข่าวทำเด็กหวั่นไหว จี้สภา มรภ.สุรินทร์สางปัญหาวุ่นวาย

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้คุรุสภาผ่อนปรนหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียนสาขาอื่นที่ไม่ใช่ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ว่า ที่ประชุมคุรุสภาเมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือเรื่องดังกล่าวและเห็นว่าปกติคุรุสภามีช่องให้กับผู้ที่ไม่ได้เรียนสายครูแต่อยากจะเข้ามาเป็นครูอยู่แล้ว โดยเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลน สามารถขอรับใบอนุญาตการสอนชั่วคราวได้ เพียงแต่ในช่วงระยะเวลา 2 ปีจะต้องพัฒนาตนเองเพื่อให้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่หากยังพัฒนาตนเองไม่ได้ก็ยังสามารถต่อใบอนุญาตสอนชั่วคราวออกไปได้อีก 2 ปี

“ขณะนี้วิชาชีพครูได้พัฒนามาไกลเกือบจะถึงมาตรฐานนานาชาติแล้ว แต่ ศธ.กลับมาพูดประเด็นเมื่อ 20 ปีมาแล้ว จะให้ใครก็ได้มาเป็นครู อย่างไรก็ตาม พร้อมจะรับฟังเหตุผลจากปลัด ศธ.” ศ.ดร.ไพฑูรย์กล่าว

ด้านนายมนตรี แย้มกสิกร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การที่ผู้บริหาร ศธ.ออกมาพูดกันเยอะว่าจะเปิดช่องทางให้คนที่ไม่ได้เรียนสายครูสามารถเข้ามาเป็นครูได้แบบอัตโนมัตินั้น ทำให้เวลานี้นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนสายครูเกิดความหวั่นไหว เพราะเข้ามาต้องเรียน 5 ปี แต่คนอื่นเรียน 4 ปีแต่เป็นครูได้ง่ายๆ ทำให้นักเรียนตัดสินใจยากว่าจะเข้าเรียน 5 ปีทำไม

ดร.พลสันต์ โพธิ์ศรีทอง ประธานกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) คุรุสภา กล่าวถึงกรณีปัญหาการรับรองหลักสูตรปริญญาครุศาสตรบัณฑิตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สุรินทร์ ว่า ยืนยันว่านักศึกษา มรภ.สุรินทร์ รหัส 52 ทุกคนจะได้รับใบอนุญาตการสอนชั่วคราวไปใช้ทันตามความต้องการแน่นอน และอยากให้สภามหาวิทยาลัยมรภ.สุรินทร์ ไปจัดการกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้กระทบต่อการจัดการเรียนการสอนไปมากกว่านี้.

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคณะกรรมการคุรุสภา กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการให้คุรุสภาผ่อนปรนหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เพื่อให้ผู้เรียนสาขาอื่นที่ไม่ใช่ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ว่า ที่ประชุมคุรุสภาเมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือเรื่องดังกล่าวและเห็นว่าปกติคุรุสภามีช่องให้กับผู้ที่ไม่ได้เรียนสายครูแต่อยากจะเข้ามาเป็นครูอยู่แล้ว 24 มี.ค. 2557 02:22 ไทยรัฐ