วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
การเมืองไม่กระทบบริษัทจดทะเบียนกำไรเพิ่ม-ปันผลสูง

การเมืองไม่กระทบบริษัทจดทะเบียนกำไรเพิ่ม-ปันผลสูง

  • Share:

บริษัทจดทะเบียนในไทยฐานะยังแกร่งแม้การเมืองยังเป็นปัจจัยเสี่ยง ตลท.โชว์ยอดบริษัทจดทะเบียนจ่ายปันผลปี 56 เพิ่มขึ้นทั้งใน  SET  และ mai

นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการกลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า จากปัจจัยเสี่ยงด้านปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้ราคาหุ้นไทยปรับลดลง แต่ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินปันผลและผลตอบแทนหุ้นไทย และจำนวนบริษัทจดทะเบียนจ่ายเงินปันผลในระดับสูงต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งทางสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในไทย

สำหรับหมวดธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลปี 56 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดธนาคาร หมวดวัสดุก่อสร้าง หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และหมวดพาณิชย์  โดยบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรกได้แก่ บมจ. ปตท. (PTT) บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) บมจ. ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) และ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ทั้ง 5 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทั้งหมด 133,494 ล้านบาท คิดเป็น 37.07% ของมูลค่าการจ่ายเงินปันผลใน SET

ส่วนบริษัทจดทะเบียนใน mai ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุด 5 อันดับแรกได้ บมจ.โมโน เทคโนโลยี (MONO) บมจ.ยูนิมิต เอนจิเนียริ่ง (UEC) บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ (ACAP) บมจ.ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) และ บมจ.ถิรไทย (TRT) ทั้ง 5 บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นมูลค่ารวมทั้งหมด 906 ล้านบาท คิดเป็น 30.36% ของมูลค่าการจ่ายเงินปันผลใน mai โดยหมวดธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมวดธนาคาร หมวดวัสดุก่อสร้าง และหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมตัวเลขล่าสุด เมื่อ 14 มี.ค.57 มี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประกาศจ่ายเงินปันผลปี 56 แล้ว 376 แห่ง รวม 363,130 ล้านบาท แบ่งเป็น บจ. ใน SET (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) จำนวน 309 แห่ง จ่ายเงินปันผลรวม 360,145 ล้านบาท และ บจ. ใน mai จำนวน 67 แห่ง มูลค่ารวม 2,985 ล้านบาท โดยภาพรวมอัตราเงินปันผลตอบแทน อยู่ที่ 3.41% และอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ระดับ 46.86%.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้