วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ประกาศผล 12 นศ. รางวัลศิลปะร่วมสมัย 57

สศร.ประกาศผล 12 นักศึกษา คว้าชัยรางวัลศิลปะร่วมสมัยปี 57 ก่อนคัดเลือกผลงานแล้วบินลัดฟ้าโชว์ผลงานที่สหรัฐอเมริกา...

นายเขมชาติ เทพไชย ผอ.สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) เปิดเผยว่า สศร.ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกเด็กและเยาวชนไป ต่อยอดผลงานขั้นสูง รวมทั้งสร้างสรรค์ผลงาน และจัดการแสดงผลงานศิลปะ ที่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในปีนี้ มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเข้าค่ายสร้างสรรค์ผลงาน ที่บ้านดำนางแล จ.เชียงราย รวมระยะเวลา 4 วัน และได้ส่งผลงานประกวด 61 ชิ้น ให้คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะ รวม 15 คน ได้ดำเนินการคัดเลือก

ผลปรากฏว่า ในปีนี้ ผลงานของเยาวชนมีพัฒนาการขึ้นมาก มีการใช้ทักษะ เทคนิคด้านศิลปะที่หลากหลาย จนคณะกรรมการต้องขอหารือ เพื่อขอเพิ่มจำนวนโควตาผู้ชนะเพิ่มเติม จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จำนวน 10 คน ดังนี้

1. น.ส.สุจิตรา พาหุการณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. น.ส.สุกัญญา สอนบุญ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. นายบุญศรี เจริญยิ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. น.ส.ปุญญิศา ศิลปะรัศมี สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
5. นายเทพพงษ์ หงส์ศรีเมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. นายชนะ แสนสนั่นชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. นายยุทธนา ภูยาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8. นายธีรพล ไสยสมบัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
9. น.ส.นูรอาดีลา กามะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
10. น.ส.กามีละ อิละละ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

และระดับปริญญาโท 2 คน คือ 11. นายประวีณ เปียงชมภู  และ 12. น.ส.ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

นายเขมชาติ กล่าวต่ออีกว่า ผลงานนักศึกษาทั้งหมดจะแสดงนิทรรศการภายในวิหารบ้านดำ เป็นเวลา 1 เดือน ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 เม.ย. 57 จากนั้นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะเดินทางไปสร้างผลงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะในประเทศสหรัฐอเมริกา ในเดือนพฤษภาคม เป็นเวลา 14 วัน

ด้าน ดร.กมล ทัศนาญชลี กล่าวว่า ในปีนี้ถือว่าจัดเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว ตนได้เห็นพัฒนาการของเด็กและเยาวชนไทยด้านศิลปะว่า มีความสามารถและมีพัฒนาการด้านศิลปะมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้ ได้รับความสนใจจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการส่งนักศึกษาเข้ามาร่วมคัดเลือก พัฒนาทักษะด้านศิลปะ แต่ความสามารถในการนำเสนอบางส่วนยังต้องมีการเสริมทักษะให้มีมากขึ้น เนื่องจากการนำเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ จะต้องสามารถอธิบายให้คนที่ได้มาชมผลงานเข้าใจความหมายที่ผู้วาดอยากจะสื่อออกมา

นอกจากนี้ ในปี 2558 จะมีเพิ่มเกณฑ์ทักษะภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมา เพราะประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการกระตุ้น ให้นักศึกษารุ่นใหม่ เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษที่จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสาร เพื่อเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะของเด็กไทย ให้ไปสู่ระดับสากลยิ่งขึ้นอีกด้วย.

สศร.ประกาศผล 12 นักศึกษา คว้าชัยรางวัลศิลปะร่วมสมัยปี 57 ก่อนคัดเลือกผลงานแล้วบินลัดฟ้าโชว์ผลงานที่สหรัฐอเมริกา... 23 มี.ค. 2557 17:32 23 มี.ค. 2557 18:28 ไทยรัฐ