วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สารพัดปัจจัยเสี่ยง กระทบเบี้ยประกันชีวิตรับรวมชะลอตัว

กำลังซื้อที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ จากหลายปัจจัย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ทำให้ยอดเบี้ยประกันชีวิตรับรวมชะลอตัวลง...

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ประกันชีวิตไทย จำกัด (มหาชน) ระบุว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้ยอดเบี้ยประกันชีวิตรับรวมเติบโตชะลอลงคือ กำลังซื้อที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากหลายปัจจัย คาดว่าปีนี้ยอดเบี้ยประกันชีวิตรับรวมจะเติบโตประมาณร้อยละ 10 ส่วนยอดเบี้ยประกันชีวิตรับรวมของเมืองไทยประกันชีวิต ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา เติบโตร้อยละ 14 เป็นอัตราการเติบโตที่ชะลอตัวลง

แต่แนวโน้มธุรกิจประกันชีวิต ยังคงเติบโตได้ เป็นผลจากคนไทยส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ และความปลอดภัยกับชีวิตมากขึ้น อีกทั้งบริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาแข่งขัน หลากหลายรูปแบบ และตรงกับความต้องการ รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงที่สะดวก
จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

นายสาระ กล่าวว่า จะต้องติดตามแนวโน้มการทำประกันชีวิตแบบเดือนต่อเดือน เพราะผู้บริโภคยังมีความกังวลในหลายปัจจัย โดยภาพรวมยอดเบี้ยประกันชีวิตรับรวมในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สมาคมประกันชีวิตไทยจะสรุปภายในสัปดาห์หน้า

ส่วนตัวเลขประกันชีวิตเดือนมกราคม ที่ผ่านมา เบี้ยประกันชีวิตรับรวม มีทั้งสิ้น 37,959 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.78 โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ 11,472 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.36 ส่วนเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไป 26,486 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.97 โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 89 ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี

นายสาระ กล่าวว่า เพื่อเป็นผู้นำทางด้านดิจิตอลในธุรกิจประกันชีวิต เมืองไทยประกันชีวิต ได้นำแอพพลิเคชั่นชื่อว่า Biz in the box ซึ่งรวบรวมแอพพลิเคชั่นต่างๆ นำเสนอขายแบบประกัน ให้ตัวแทนและลูกค้าเข้าถึงการประกันชีวิตในรูปแบบที่ง่ายขึ้น พร้อมเปิดตัวโครงการใหม่ เมืองไทย ยิ้มสู้ โรคร้าย คุ้มครองครบอายุ 99 ปี.

กำลังซื้อที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจ จากหลายปัจจัย ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต ทำให้ยอดเบี้ยประกันชีวิตรับรวมชะลอตัวลง... 23 มี.ค. 2557 15:51 23 มี.ค. 2557 17:41 ไทยรัฐ