วันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สวนดุสิตโพล' 32% หนุน ลต.2ก.พ.โมฆะ

'สวนดุสิตโพล' 32% หนุน ลต.2ก.พ.โมฆะ

  • Share:

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เห็นด้วยเลือกตั้ง 2 ก.พ. โมฆะ 32.10 % ลต.กระชั้นชิด อันดับสอง 26.49 % ลต. โปร่งใส-ยุติธรรม อันดับสาม 13.36 ให้ประชาชนได้มีเวลาคิดมากขึ้น


วันที่ 23 มี..57 "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่องประชาชนคิดอย่างไร? กับการเลือกตั้ง 2 ก.พ.เป็นโมฆะ หลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติ 6 ต่อ 3 ให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 .. 2557 เป็นโมฆะ เนื่องจากไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ในวันเดียวกันทั่วประเทศ จากคำตัดสินดังกล่าวทำให้เกิดมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,187 คน ระหว่างวันที่ 21-23 มี.. 57 สรุปผลได้ดังนี้

1.“เหตุผลของประชาชนที่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง 2 .. เป็นโมฆะ อันดับ 1 การจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมากระชั้นชิดมากเกินไป 32.10 % อันดับ 2 การเลือกตั้งจะได้เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม 26.49 % อันดับ 3 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ได้มีเวลาคิดและตัดสินใจมากขึ้น 13.36 % อันดับ 4 อยากให้ปฏิรูปการเมืองไทยและนักการเมืองให้ดีก่อน 11.13 % อับดับ 5 เปิดโอกาสให้นักการเมืองหน้าใหม่หรือคนที่เหมาะสมได้ลงสมัครเลือกตั้ง 10.88 % อื่นๆ เช่น รัฐบาลจะได้จัดการเลือกตั้งอย่างรอบคอบ รัดกุมมากขึ้น, เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ความขัดแย้งต่างๆ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาคลี่คลายลง ,พรรคการเมืองต่างๆ มีโอกาสที่จะแก้ตัวจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น, พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสลงสมัคร 6.04 %

2. “เหตุผลของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้ง 2 .. เป็นโมฆะ อันดับ 1 ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณจำนวนมาก 33.86% อันดับ 2 ควรเคารพการตัดสินใจของประชาชน ยอมรับผลที่ออกมา 22.99% อันดับ 3 ทำให้เกิดความวุ่นวายและเกิดความขัดแย้งทางการเมืองอีกครั้ง 17.54% อันดับ 4 เป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการทุจริต คอร์รัปชัน 12.70% อันดับ 5 การบริหารบ้านเมืองต้องหยุดชะงัก 7.63% อื่นๆ เช่น ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร การเมืองไทยก็ยังคงขัดแย้งอยู่ดี, เกิดการเคลื่อนไหวทางการเมือง ประชาชนออกมาชุมนุมคัดค้าน, ศาลถูกจับตามอง ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดนโจมตี โดยเฉพาะจากผู้ที่ไม่เห็นด้วย 5.28%

3. แม้จะมีการเลือกตั้งใหม่หรือการเลือกตั้ง 2 .. เป็นโมฆะ ประชาชนคิดว่าการเมืองไทยจะเป็นอย่างไร? อันดับ 1 ยังคงวุ่นวายเหมือนเดิมเพราะความขัดแย้งมีมานาน ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงโดยง่าย ยังคงมีการชุมนุมเรียกร้องจากหลายกลุ่ม 55.46% อันดับ 2 วุ่นวายมากขึ้น เพราะอาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 37.69% อันดับ 3 วุ่นวายน้อยลง เพราะเป็นโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ แก้ปัญหาที่ผ่านมา สถานการณ์ทางการเมืองอาจคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น 6.85%

4. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล /นายกฯ ยิ่งลักษณ์ อันดับ 1 ขอให้คำนึงถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ พิจารณาจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปอย่างรอบคอบ 40.28% อันดับ 2 รัฐบาลจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 30.37% อับดับ 3 ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใสยุติธรรม ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 29.35%

5. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกพรรคเพื่อไทยอันดับ 1 ขอให้ใช้สติ มีเหตุผล นึกถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 51.43% อันดับ 2 มีความจริงใจในการหาเสียง นโยบายต่างๆ ต้องทำได้จริง 26.68% อันดับ 3 เปิดโอกาสให้นักการเมืองหน้าใหม่ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานให้กับประชาชน 21.89%

6. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกพรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 1 ขอให้เคารพและรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย 49.71% อันดับ 2 อยากให้คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมลงสมัครรับการเลือกตั้ง 28.59% อันดับ 3 ขอให้เล่นการเมืองในสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่ให้สมกับเป็นพรรคเก่าแก่ 21.70%

7. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอก กปปส./นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อันดับ 1 ชุมนุมด้วยความสงบ รับฟังความคิดเห็นจากหลายๆ ฝ่าย 54.22% อันดับ 2 ควรให้รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ปัญหาก่อน ไม่ออกมาเคลื่อนไหวหรือสร้างความกดดัน 30.04% อันดับ 3 นำสิ่งที่ได้จากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นบทเรียน มีสติ มีเหตุผล พิจารณาให้รอบคอบ 15.74%

8. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกคนเสื้อแดง อันดับ 1 ไม่ควรออกมาเคลื่อนไหวหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเมือง 43.97% อันดับ 2 หยุดการโต้เถียง ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาสามัคคีร่วมมือร่วมใจกัน 28.90% อันดับ 3 ควรรับฟังความคิดเห็นของทุกฝ่าย ถอยคนละก้าว 27.13%.

 

 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้