วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Be believed by her sophistry

The villagers in Sensuntepeque are now more sophisticated. ชาวบ้านในเมืองเซ็นซูนเตเปเกสมัยใหม่ขึ้นมาก ผู้อ่านท่านครับ Sensuntepeque เซ็นซูนเตเปเก เป็นเมืองหลักของจังหวัดกาบาญัสในประเทศเอลซัลวาดอร์ ประโยคนี้สื่อถึงว่า คนในเมืองเซ็นซูนเตเปเก ตอนนี้หายเป็นคนบ้านนอกและติดนิสัยไม่ดีของชาวกรุงมากขึ้น

เรื่องการใช้คำ sophisticate เซอะฟีซ-ทิเคท ต้องระวังหน่อยครับ ใช้สุ่มสี่สุ่มห้าอาจจะได้ผลในด้านลบก็ได้ คำนี้เป็นกริยา มาจากคำนามว่า sophism ซอฟ-อิส’ม ที่หมายถึง เหตุผลผิดๆ ที่อ้างขึ้นมาตบตา  ถ้าจะใช้หมายถึง การอ้างเหตุผลต่างๆ นานาเพื่อตบตา ก็ใช้คำว่า sophistry ซอฟ-อิซทริ  Margaret hoped to be believed by her sophistry. มาร์กาเร็ตหวังว่าจะมีคนเชื่อถือเธอด้วยการอ้างเหตุผลหลอกลวงต่างๆ นานา

Only the ignorant are persuaded by Margaret’s sophistic reasoning. มีแต่คนโง่เท่านั้นที่จะหลงเชื่อเหตุผลอันหลอกลวงของมาร์กาเร็ต

Sophisticate สื่อไปในทำนอง ชักชวนบุคคลไปในทางผิด  อ้างเหตุผลประกอบเรื่องราวอย่างผิดๆ แก้ไขข้อความเพื่อตบตา ส่วน sophisticated ซะฟิส’ทิเคทิด  เป็น adjective สื่อไปในทำนอง ช่ำชองโลก, มีลักษณะของชาวกรุง, ขาดความไร้เดียงสา, ขาดลักษณะธรรมชาติ, ซึ่งอ้างเหตุผลผิดๆ ตบตา หลอกลวง ทำให้หลงผิด หรือ ซับซ้อน ครับ.


คุณนิติ นวรัตน์

23 มี.ค. 2557 11:49 23 มี.ค. 2557 11:49 ไทยรัฐ