วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ย้ายพัฒนาการจังหวัด

ย้ายพัฒนาการจังหวัด

โดย ซี.12
24 มี.ค. 2557 05:00 น.
  • Share:

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในภูมิภาคสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการช่วยเหลือชาวบ้านให้ลืมตาอ้าปากได้โดยไม่ต้องอิงแอบกับการเมือง

หลังสิ้นปีงบประมาณที่ผ่านมามีการโยกย้ายวางตัวพัฒนาการจังหวัดกันใหม่หลายจังหวัดทั้งประเภทอำนวยการระดับสูงหรือซี 9 แต่เดิม และอำนวยการระดับต้นที่ยังเป็นซี 8 อยู่

ตำแหน่งอำนวยการระดับสูงในกรมและพัฒนาการจังหวัด มีโยกย้าย 8 รายคือ 1.นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ พัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ตรวจราชการกรม 2.นายธงชัย บุตรนุชิต พัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 3.นายเส่ง สิงโตทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน เป็นผู้ตรวจราชการกรม 4.นายอาจณรงค์ สัตยพานิช พัฒนาการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 5.นายปรีชา พรหมบุตร พัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก 6.นายกิจจา กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพัฒนาการจังหวัดนครปฐม 7.นางวิไล ไกรโสดา พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพัฒนาการจังหวัดนครราชสีมา 8.นายกสิณ นวลโคกสูง พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ เป็นพัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์

จากผู้ที่อยู่ในตำแหน่งอำนวยการระดับต้นเลื่อนขึ้นเป็นอำนวยการระดับสูง มี 7 ราย คือ 1.นายเรืองฤทธิ์ กรมเกลี้ยง เลขานุการกรม เป็นพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี 2.นายดนัย ปานนิตยกุล พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว เป็นพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3.นางจำแลง จิระวิชัยฤทธิ์ พัฒนาการจังหวัดพิจิตร เป็นพัฒนาการจังหวัดชลบุรี 4.นายพิชัย ธิตินวทรัพย์ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.นายโกมล มั่นคง พัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ 6.นางสาวสุณี สุทธิวานิช พัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี เป็นพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด 7.นางสาวอรษา โพธิ์ทอง พัฒนาการจังหวัดหนองคาย เป็นพัฒนาการจังหวัดสุรินทร์

ชุดสุดท้ายเป็นการย้ายพัฒนาการจังหวัดอำนวยการระดับต้น อีก 14 ราย คือ 1.นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดน่าน เป็นเลขานุการกรม 2.นายมานัส สุขรุ่งเรือง พัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ เป็นพัฒนาการจังหวัดอุทัยธานี 3.นายพงษ์ศักดิ์ เชาวนาศิริ หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.อุดรธานี เป็นพัฒนาการจังหวัดหนองคาย 4.นายธาดา กิจชัย หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.มหาสารคาม เป็นพัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม 5.นางศิรินันท์ รักขติวงศ์ ผอ.ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง เป็นพัฒนาการจังหวัดพิจิตร 6.นายวาทกานต์ ช่อแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน เป็นพัฒนาการจังหวัดกระบี่ 7.นางสาวประภัสสร อุราสาย หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.อุบลราชธานี เป็นพัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ 8.นางธนัชศวรรธ์น วรรณวิจิตร หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เชียงใหม่ เป็นพัฒนาการจังหวัดปราจีนบุรี 9.นายวีระชิต ช่วยมั่นคง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ ศอบ.ต. เป็นพัฒนาการจังหวัดสตูล 10.นายอรรณพ สุจริตฉันท์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพัฒนาการจังหวัดชุมพร 11.นายมงคล ปัตลา หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ร้อยเอ็ด เป็นพัฒนาการจังหวัดสระแก้ว 12.นายอุทัย หอมนาน หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.เชียงราย เป็นพัฒนาการจังหวัดน่าน 13.นายดิเรก ธรรมฤทธิ์ หน.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น เป็นพัฒนาการจังหวัดราชบุรี 14.นางสาวศรีวรรณา จันทร์จิตรเพ็ชร หน.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สพจ.ชัยภูมิ เป็นพัฒนาการจังหวัดบึงกาฬ

ที่จริงการโยกย้ายเหล่านี้มีมานานแล้วแต่ก็ไม่ช้าสำหรับการไขขานให้ชาวบ้านได้รับรู้.


“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้