วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ข้าวไทย...หากไร้จำนำ

“รัฐบาลต้องยอมรับความเป็นจริงข้าวที่เก็บไว้มีทั้งดีและไม่ดี เมื่อโครงการมีจุดผิดพลาดจะต้องเร่งแก้ไข เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมา ทั้งด้านระบายข้าวในสต๊อก ควรผ่านกระบวนการที่ชัดเจนโปร่งใส ทั้งเร่งช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรในโครงการรับจำนำที่ยังไม่ได้รับเงินอย่างทั่วถึง ไม่เช่นนั้นฤดูการผลิตปี 57/58 ผลผลิตข้าวไทยจะลดลง เพราะเกษตรกรไม่มีเงินทุนทำนา”

บางช่วงบางตอนในการบรรยายหัวข้อ “ศักยภาพข้าวไทยในตลาดโลก เมื่อไม่มีโครงการรับจำนำ” ของ นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ในธุรกิจข้าวและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด หรือ ข้าวตราฉัตร มองภาพของปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้าวไทย

ด้วยภาวะสุญญากาศการบริหารประเทศของรัฐบาลรักษาการที่ไม่อาจจะทำอะไรได้ ก่อให้เกิดสภาวะเหมือนไร้โครงการจำนำเกิดขึ้นมาในประเทศ... ข้าวบางส่วนไหลเข้าสู่ภาคเอกชนมากขึ้น ข้าวไทยมีราคาถูกลง

ส่งผลให้การค้าข้าวไทยในตลาดโลกเริ่มกลับมาเหมือนเดิม ตลาดต่างประเทศหันกลับมาซื้อข้าวไทยมากขึ้น (ซื้อจากเอกชน ไม่ใช่ซื้อจากรัฐบาล) เพราะในช่วง 2 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออกข้าวขาวไทยเริ่มตีตื้นกลับมาเป็นที่ 2 แซงเวียดนามได้แล้ว ลูกค้าที่หนีไปซื้อข้าวเวียดนามได้หันกลับมาซื้อข้าวไทยเกือบจะเหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม เมื่อหันไปมองเวียดนามที่รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาพันธุ์ข้าวอย่างจริงจัง จนสามารถผลิตข้าวได้ใกล้เคียงหอมมะลิไทย ยังขาดเพียงแค่ความหอมเท่านั้นที่ยังทำไม่ได้...เวียดนามเลยต้องหันไปให้วิธีลดราคาขายให้ถูกลงเพื่อแย่งชิงตลาดคู่ค้าข้าวของประเทศไทย

พม่าเป็นอีกประเทศที่ต้องจับตา เพราะสภาพพื้นที่ยังอุดมสมบูรณ์ปลอดสารเคมีอยู่มาก ที่สำคัญนโยบายรัฐบาลมุ่งไปที่การพัฒนาสายพันธุ์ข้าว มีการตั้งหน่วยงานรองรับตั้งแต่ส่งเสริมไปจนถึงจำหน่าย คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี ถึงจะมีศักยภาพที่จะเอาชนะข้าวไทยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

ส่วนประเทศไทย ถ้ายังต้องการรักษาความเป็นแชมป์ส่งออก รัฐบาลควรชะลอโครงการรับจำนำ แต่หาวิธีใหม่ที่ได้ทั้งช่วยชาวนาแบบไม่ทำลายตลาดข้าว เพราะที่ผ่านมาการตั้งราคาไว้สูงเกินไป ได้กลายเป็นตัว

กระตุ้นให้เกษตรกรเร่งปลูกโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพ จนทำให้ประเทศอื่นเข้ามาแย่งชิงตลาดไปได้

ยิ่งตอนนี้เห็นชัด แค่ร้างจำนำไปไม่กี่เดือน...หลายอย่างกำลังกลับมาดี.


ชมชื่น ชูช่อ

23 มี.ค. 2557 11:02 23 มี.ค. 2557 11:02 ไทยรัฐ