วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขนส่งชัยนาทรณรงค์ลดอุบัติเหตุท้องถนนช่วงสงกรานต์

ขนส่งชัยนาทรณรงค์ลดอุบัติเหตุท้องถนนช่วงสงกรานต์

  • Share:

ขนส่ง จ.ชัยนาท เตรียมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ยันต้องดูแลบริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย...

เมื่อวันที่ 23 มี.ค.57 นายมโนท ชาญวัฒนศิลป์ ขนส่งจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า สำนักขนส่ง จ.ชัยนาท กำหนดแผนการปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยจะมีการให้บริการและอำนวยความสะดวก แผนรองรับการเดินทางของประชาชน โดยจัดเตรียมรถโดยสารประจำทาง และรถโดยสารไม่ประจำทางให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชนทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ตลอดช่วงเทศกาล และจัดหารถรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกับหมู่บ้านในท้องถิ่นห่างไกลให้เพียงพอกับความต้องการการเดินทางของประชาชน ทั้งนี้ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะยังจัดให้มีการดำเนินการของศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อป้องกันมิให้ผู้โดยสารถูกเอารัดเอาเปรียบจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ตลอดจนช่วยเหลือให้ผู้โดยสารเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย นอกจากนี้เตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารดำเนินการจัดเตรียมสถานีขนส่งผู้โดยสารในความรับผิดชอบให้มีความพร้อมรองรับการใช้บริการของประชาชนอย่างเพียงพอ การรักษาความสะอาดลานจอดรถ ชานชาลาสถานี สภาพถนนในพื้นที่ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบเสียงประกาศตามสาย ระบบระบายอากาศ ทางเข้าทางออกและดูแลการจราจรภายในสถานีให้มีความสะดวก เป็นต้น

ส่วนในด้านความมั่นคง ขอความร่วมมือเทศบาลเมืองชัยนาท ให้ดำเนินการต่างๆ ได้แก่ เพิ่มอัตรากำลัง เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสารวัตรทหารมาดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชัยนาท เพิ่มบริการอำนวยความสะดวก, เติม และกวดขันการอยู่เวรยามประจำสถานีขนส่งผู้โดยสาร ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มการตรวจตราความเรียบร้อยในบริเวณรอบสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประการสำคัญในการรณรงค์ในครั้งนี้ยังได้เน้นถึงความปลอดภัยโดยห้ามพนักงานขับรถโดยสารห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร และกำชับผู้ประกอบการขนส่ง และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บนรถและภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้